Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Plantager (Vestindien)

Arkiv Indhold
Fællessukkerkogeriet Almindelige kopibøger (1887 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Diverse sager vedr. oprettelsen af Fællessukkerkogeriet (1874 - 1875)
Fællessukkerkogeriet Journaludskrifter fra Finansministeriet vedr. driftsårene 1901-1903 (1901 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Kopibøger med Finansministeriet (1887 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Referatprotokoller (1887 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Sager for Komiteen til fastsættelse af sukkerpriser (1878 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Sager til referatprotokoller (1888 - 1899)
Fællessukkerkogeriet Sager vedr. funktionærers hjemrejse (1895 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Sager vedr. rørleveringskontrakter (1889 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Sager vedr. sække og kul (1900 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Sager vedr. veksler (1900 - 1903)
Fællessukkerkogeriet Skrivelser fra Finansministeriet vedr. forhandlingsregninger (1900 - 1901)
Fællessukkerkogeriet Uidentificeret register (1874 - 1903)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager - Plantager (1822 - 1893)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 12. Plantagerne (1763 - 1906)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Landbrugsforsøgsstationen på Skt. Croix (1907 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Statsejede plantager (1836 - 1905)
Partikulærkammeret Originale kgl. resolutioner vedr. plantagerne på St. Croix (1739 - 1752)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Aktionærfortegnelse (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Diverse sager (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Forhandlingsprotokol for bestyrelsen (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Referatprotokol for generalforsamlingen (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Regnskabsprotokoller (1903 - 1908)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindiske kommissionsforretninger vedr. salg af plantager og ulovlig handel på St. Croix (1759 - 1759)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. plantagen Negro Bay (1834 - 1834)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournal for plantagen L'Esperance (1840 - 1840)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Ugentlige rapporter vedr. statsplantagerne Adrian og Herman Farm (1870 - 1871)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Diverse skrivelser (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Referatprotokol af Societets møder (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Regnskabsbog og -bilag (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Resumé of The Life and Work of the Society (1909 - 1909)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Akter vedr. sager med generalkrigskommissær v. Beverhoudt, McEvoy, P. Rogers, de Bretton, H. Herbert og W.H. Kruse (1787 - 1804)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Almindelige kopibøger (1786 - 1853)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Beregninger over terminerne til forskellige lån (1793 - 1814)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Bilag til forhandlingsprotokol (1808 - 1815)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Breve fra direktionen i København (1787 - 1807)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Designationer over debitorernes tilbagebetalinger af det ter Borchske lån (1790 - 1796)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Dokumenter vedr. bortforpagtning af de kgl. plantager (1833 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Domsakter vedr. Peter Heyligers bo contra agenterne for de ter Borchske lån (1787 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fakturaer med korrespondance vedr. vareudsendelser fra Danmark (1828 - 1838)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forbudslister (1825 - 1836)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forhandlingsprotokoller (1779 - 1840)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forpagtningskontrakter vedr. de kgl. plantager (1830 - 1844)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelse over ter Borchske lån, forvaltet af Arnoldus Finman (1780 - 1787)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over indbetalinger i likvidationskassen (1829 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over låneres kontokuranter (1792 - 1816)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over sukker, der har passeret de kgl. vejerboder på St. Croix (1815 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Generalindberetninger over debitorer (1793 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Hovedbog for plantagernes hæftelser (1813 - 1813)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Hovedbog over debitorers gæld og afdrag (1807 - 1813)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Indkomne sager til referatprotokollen (1786 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kassebilag (1825 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kgl. reskripter samt skrivelser fra Finanskollegiet og direktionen i København (1786 - 1790)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til alm. breve (1788 - 1848)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til breve til direktionen i København (1787 - 1830)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til obligationer, henlagt på navn A-Q (1790 - 1790)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kopibøger for breve til direktionen i København (1786 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kvitteringer mm. (1786 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Lister over St. Croix' debitorer (1767 - 1785)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Memorialer ang. veksler (1790 - 1805)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Navneregister til kopibøger for breve til direktionen i København (1815 - 1827)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Personalesager vedr. fuldmægtig og ekstraskriver (1825 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Personalesager vedr. sekretær og kasserer (1823 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Plantageregnskaber (1829 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Protokol for kgl. reskripter og ordrer samt breve fra kollegierne og direktionen i København (1789 - 1800)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Rapporter fra Advocatus Regius (1803 - 1807)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Referatprotokoller (1789 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Registre til almindelige kopibøger (1815 - 1831)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Registre til referatprotokoller (1815 - 1831)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Registre til referatprotokoller og kopibøger (1832 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Remisselister (1788 - 1805)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager fra bogholderkontoret vedr. skrivemateriale og ordrer (1820 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager og rapporter vedr. de enkelte plantager på St. Croix (1787 - 1847)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. agent Arnoldus Finmann (1784 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. de kgl. plantager (1833 - 1844)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. debitorboer (1821 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. det ter Borchske lån (1773 - 1787)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. fuldmægtig Reumerts børn (1836 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Georg Biggs bo (1766 - 1835)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. handelshuset Selby, Duncan og Thompsons transporterede regninger (1786 - 1792)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. indkøbte og hjemremitterede veksler (1836 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Johannes Woods gæld (1781 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Joost van Hemmert og sønner (1789 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. obligationer (1785 - 1836)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. prokurist H.G. Hoffmanns gæld (1823 - 1837)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Skifteretssager med Borgerrådet som debitor (1816 - 1841)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Taksationsforretninger (1786 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Ugentlige rapporter fra plantagerne (1842 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Ujournaliserede breve (1787 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Thomas og St. Jan Sager vedr. plantagen Flamingo Pannen og enken van der Pool (1780 - 1787)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Thomas og St. Jan Sager vedr. plantagerne Adrian og Herman Farm (1828 - 1847)
Vestindisk Statsaktivforvaltning Plantageprotokol (1849 - 1853)
Vestindisk Statsaktivforvaltning Plantagesager (1851 - 1906)
Vestindisk Statsaktivforvaltning Sager til plantageprotokollen (1849 - 1853)
Vestindisk Statsaktivforvaltning Ujournaliserede sager vedr. plantagerne Annaberg og Leinsterbay (1849 - 1853)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Brænderi- og plantagebog (1691 - 1694)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Diverse dokumenter og breve ang. de kgl. sukkerplantager på St. Croix (1733 - 1752)
Vestindiske Regering, Arbejdsregulativkommissionen af 6/10 1871 på St. Croix Materiale (1871 - 1872)
Vestindiske Regering, Provideringskommissionen for St. Croix af 20.3.1823 Regnskabsprotokol over forsyninger til plantagerne (1823 - 1823)
Vestindiske Regering, Udstykningskommissionen Materiale (1882 - 1891)
Her finder du oplysninger om enkelte plantager, som af en eller anden grund har været i de dansk-vestindiske myndigheders søgelys. Meget af materialet vedrører plantager, som var ejet af Vestindisk kompagni eller som, i en senere periode, ved konkurs hjemfaldt til staten som hovedkreditor. Materialet er gerne regnskaber, rapporter og korrespondance.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.