Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Fødselsstiftelsen i København

Arkiv Indhold
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Alfabetisk register til Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelses dåbsprotokoller 1759-1813 (1759 - 1813)
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Dåbsprotokol for fødselsstiftelsen (1813 - 1824)
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Enesteministerialbog (1759 - 1837)
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Hovedministerialbog (1813 - 1903)
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Kontraministerialbog (1813 - 1910)
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn) Paternitetserklæringer (1872 - 1921)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Protokol over de på landet direkte udsatte børn (1770 - 1804)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Protokoller over kassebørnene (1771 - 1806)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Register over her i Staden midlertidigt udsatte børn (1790 - 1807)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Registre til udsætterprotokollerne (1770 - 1810)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Udsætterprotokoller (1770 - 1804)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Alimentationsbørn 1874-1894 (1874 - 1894)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Bog over børn, der har været udsatte på landet, men nu er flyttet tilbage til Staden (1802 - 1830)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Dåbs- og andre attester, samt patienters skudsmålsbøger (1774 - 1879)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Erklæringer om frafaldelse af hemmeligholdelse af moders navn (1881 - 1937)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Fortegnelse over adskillige, som have meldt sig, især fra landet, om at få børn til opfostring (1820 - 1826)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Fortegnelse over plejebørn her fra staden, der erholder ugentlig understøttelse (1856 - 1861)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Fortegnelse over plejeforældre (1866 - 1894)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Hovedprotokol over de hos jordemødre her i byen fødte børn (1844 - 1846)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Hovedprotokol over de på fødselsstiftelsen fødte børn (1774 - 1925)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Hovedprotokoller for filialerne (afdeling B) (1846 - 1925)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Kopibog over reglementer, vilkår, inventarier med videre vedr. oldfrue og økonoma (1787 - 1812)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Navneregister til alimentationsbørn (1874 - 1894)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Papirer ang. de børn, som er udsatte i byen (ansøgninger fra mødrene om at få de udsatte børn tilbageleverede) (1804 - 1804)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Plejebeviser for børn, udstedte af Opfostringsstiftelsen og Fødselsstiftelsen (returnerede ved konfirmationen) (1792 - 1811)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Protokoller over læredøtre: det vil sige de fruentimmer fra landet (hjemsted er anført) som gives ophold på Fødselsstiftelsen for enten frit eller mod betaling at oplæres til jordemoder (1806 - 1933)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Udsætterprotokoller (1804 - 1918)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Udsætterprotokoller for landet (1804 - 1814)
Jordemodereksamenskommissionen Eksamensprotokol over jordemodereksamen (1807 - 1837)
Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B med Plejeafdeling og afdelinger for Gynækologi og Svangre Protokol over ugifte fødende (hemmeligfødende) (1908 - 1937)
Protokoller med de på stiftelsen fødte børn 1774-1925.

Dele af arkivserien er afskrevet:

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Hovedprotokol over de på fødselsstiftelsen fødte børn (1774 - 1925) (Afd. A)

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Hovedprotokoller for filialerne (1846-1925) (Afd. B)

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Udsætter protokoller

Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.
Læs mere om Fødselsstiftelsen i København

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.