Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Personer (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Byfoged Skiftesager på enkeltpersoner (1748 - 1857)
Det Guineiske Kompagni, Kompagniets Agent på St. Croix Protokol for kompagniets agent på St. Croix (1766 - 1769)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Duplikater af etatsråd Heinrichs breve fra St. Thomas (1779 - 1780)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kgl. kommisarius Stouds besvarelse af administrationens spørgsmål (1786 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Korrespondance m.m. ang. J.C. Westphalens rejser til St. Eustatius m. fl. st. (1783 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Korrespondance mellem administrationen og den kgl. kommitterede, kancelliråd Stoud (1786 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Papirer forefundne i administrator Ehlers bo (1786 - 1786)
Generalguvernementet Bevilgede ansøgninger om borgerbrev (1752 - 1842)
Generalguvernementet Kopibøger til lokale myndigheder og personer (1773 - 1807)
Generalguvernementet Sagen mod Jean Jayet de Beaupre m.fl. vedr. sørøveri (1828 - 1829)
Generalguvernementet Sagen mod Kierulff, Fugl og Sarauw vedr. mishandlingen af negerdrengen Charles (1833 - 1833)
Generalguvernementet Sagen vedr. Md. d'Arnaud (1767 - 1769)
Generalguvernementet Sager vedr. borgerbreve (1815 - 1816)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (13.) - Personalesager (1832 - 1870)
Generalguvernementet, Guvernør Frederik v. Oxholms privatarkiv Privatsager (1832 - 1859)
Generalguvernementet, Guvernør, senere Præsident H. H. Bergs privatarkiv Privatsager (1840 - 1857)
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret Skifteretssessionsprotokoller mm. (1767 - 1785)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Embedsarkiv for guvernør Hein i Guinea (1831 - 1831)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Møstingske papirer (1826 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Personalesager (1833 - 1849)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse optegnelser af Etatsråd Martfeldt, De Danske Vestindiske øer vedkommende (1765 - 1765)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer (1760 - 1770)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Gældbog .... holden over min egen behandling på kysten Guinea udi Afrika af S. Kierulf (1763 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Inventariebog .... holden over min egen behandling på kysten Guinea i Afrika af S. Kierulf (1763 - 1764)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Original skifteforretning efter kammerråd Paul Paulli og hustru på St. Thomas (1769 - 1769)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Skifteforretning efter sekretær Bondorff på St. Thomas (1770 - 1770)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Skiftesag for generalauditør Vildhagen, højstkommanderende på St. Thomas (1764 - 1764)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Ældre akter om missions- og skolevæsenet i vestindien (1746 - 1849)
Guvernementets St. Croix Afdeling Breve fra diverse institutioner og personer (1755 - 1823)
Guvernementets St. Croix Afdeling Breve fra Finansministeriet til referatprotokol M (1849 - 1853)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 13. Personale- og personsager (1755 - 1898)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 3. Retsvæsen (1756 - 1907)
Holst, Bendix Breve til kancelliråd Bendix Holst (1771 - 1829)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Dokumenter og korrespondance fremlagt som beviser i sagen (1829 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Domsakt (1850 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Forhandlingsprotokol (1850 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Kammerråd Nyegaards indlæg (1850 - 1850)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Liebenbergs indlæg (1850 - 1850)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fuldmægtige under guvernementet: Enkelte personer (1856 - 1908)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fuldmægtige under guvernementet: Generalia (1857 - 1898)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Hjemstedsbeviser og indfødsret (1832 - 1908)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kirke og skole (1777 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konsul Krebs, vedk. De danske vestindiske øer (1808 - 1881)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kontorhold og personale i Kolonialkontoret (1841 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Nådesbevisninger (1848 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. embedsbestallingers fornyelse ved tronskifter (1848 - 1906)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. guvernører (1880 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ægteskabssager (1849 - 1916)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Justits- og domprotokol i sagen Md. d'Arnaud contra generalguvernør v. Roepstorff (1773 - 1773)
Peter Heyligers Privatarkiv Copie de'lettres des Isles (1787 - 1790)
St. Thomas Byfoged Sager vedr. Md. d'Arnauds retssag (1768 - 1773)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Kriminalsøforhøret over Andreas de Mazuri m.fl. Forhørsprotokol (1828 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Kriminalsøforhøret over Andreas de Mazuri m.fl. Materiale (1828 - 1829)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Rådssekretær A. J. Holms privatarkiv Private sager (1825 - 1851)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Eksekutorskiftet efter planter Abraham Chatwell Hill (1819 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Eksekutorskiftet efter Svend Nielsen Kaas (1791 - 1791)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Akter vedr. sager med generalkrigskommissær v. Beverhoudt, McEvoy, P. Rogers, de Bretton, H. Herbert og W.H. Kruse (1787 - 1804)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Domsakter vedr. Peter Heyligers bo contra agenterne for de ter Borchske lån (1787 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. agent Arnoldus Finmann (1784 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. fuldmægtig Reumerts børn (1836 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Georg Biggs bo (1766 - 1835)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Johannes Woods gæld (1781 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Joost van Hemmert og sønner (1789 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. prokurist H.G. Hoffmanns gæld (1823 - 1837)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Charles Barrington Charles Barringtons med "Grevinden af Laurwigen" hjemførte arkiv (1725 - 1738)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Særlige Ret i Sagen mod Fhv. Guvernør Frans Boye Retsprotokol (1717 - 1718)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. de af kancelliråd Hans Scavenius for kompagniretten førte vestindiske sager og hans optræden som kolonisternes talsmand (1723 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. sagen Crommelin ctr. kompagniet (1711 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Efterretninger vedk. den vestindiske embedsetat samt diverse personalia (1688 - 1832)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Jørgen Iversens bo vedk. (1679 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Michel Crones og hans halvbroder Knud Helmers dødsbo vedk. (1713 - 1737)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Jørgen Iversens dokumenter om St. Thomas beboere (1672 - 1680)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kasserer Joh. Fr. Dahlens gæld og arrestation vedk. (1748 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kompagniets formynderskab for Friderich Jensen Grundt fra St. Thomas vedk. (1739 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog over direktør, gehejmeråd Matthias Moths breve i kompagniets forretninger (1708 - 1718)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Lister over ansøgere (1752 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Korrespondance ang. sukkerleverancer til Pelts og Weyses raffinaderier (1733 - 1754)
Vestindiske Regering, Georg Albrecht Koefoeds Embedsarkiv Materiale (1814 - 1839)
Vestindiske Regering, Guvernør Janus August Gardes Privatarkiv Materiale (1871 - 1874)
Vestindiske Regering, Kommission til undersøgelse af baron F. de Brettons forhold Forhørsprotokol (1807 - 1807)
Vestindiske Regering, Kommission til undersøgelse af mordet på plantageforvalter Peter Machin Forhandlingsprotokol (1832 - 1832)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 1. november 1814 vedrørende skiftesagen mellem John de Bretton og enken Maria Jegers bo Materiale (1814 - 1815)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 12. september 1835 i sagen med skifteforvalter i Frederiksted, major Didrichsen Materiale (1835 - 1839)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 13. marts 1837 til undersøgelse af landfoged på St. Jan J. M. Magens embedsførelse Materiale (1837 - 1837)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 22. oktober 1822 i sagen med overkrigskommissær Rosenfeldt og prokurator Kierulff Materiale (1822 - 1822)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 4/11 1809 til undersøgelse af mordet på mesterknægt Michael Sivers Protokol (1809 - 1809)
Vestindiske Regering, Kommissionssagen mod major Charles Texier de Chabert Materiale (1829 - 1829)
Vestindiske Regering, Krigsretssagen mod major V. Castonier Akter og dom (1854 - 1859)
Vestindiske Regering, Prokurator Haagens Privatarkiv Kopibog (1791 - 1791)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermester C. F. Laurbergs Privatarkiv Materiale (1759 - 1762)
Her finder du oplysninger om enkelte privatpersoner, som af en eller anden grund har været i de dansk-vestindiske myndigheders søgelys. Materialet er ofte retssager, personalesager, skiftesager og regnskaber.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.