Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kirke og mission (Vestindien)

Arkiv Indhold
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1671 - 1699) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1699 - 1771) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1773 - 1799) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Vestindiske Sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager angående (1700 - 1746)
Den engelsk-lutherske Menighed i Christiansted Kontraministerialbog (1861 - 1920)
Den engelsk-lutherske menighed i Frederikssted Kontraministerialbog (1834 - 1917)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Croix Enesteministerialbog for evangelisk menighed på Skt. Croix (1740 - 1860)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Domsakt i overretssagen nr. 53/1807 (1807 - )
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Enesteministerialbog (1691 - 1870)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Erindringsliste (1904 - 1904)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Forhandlingsprotokol for landskolerne på Skt. Jan (1852 - 1918)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Forhandlingsprotokol for landskolerne på Skt. Thomas (1847 - 1918)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Frederiks kirkes regnskabsbog (1854 - 1885)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Kommunionbog for Skt. Thomas (1814 - 1844)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Kontraministerialbog (1861 - 1918)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Korrespondance (1847 - 1917)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Ouderlingsprotokol for Skt. Thomas (1823 - 1853)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Regnskabsbog for fattigforstanderne (1823 - 1878)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Regnskabsbog for fattigkassen (1813 - 1854)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Stolestadelister for Frederiks kirke (1871 - 1892)
Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Tidstavle over begivenheder (1665 - 1877)
Den hollandsk-reformerte menighed på Sankt Croix Enesteministerialbog (1764 - 1814)
Den Kulørte Missionsmenighed på Sankt Thomas og Sankt Jan Enesteministerialbog (1788 - 1849)
Generalguvernementet Hovedkirkebog for St. Thomas og St. Jan (1911 - 1918)
Generalguvernementet Sager vedr. indførelse af hovedkirkebog og sportelvæsenet (1829 - 1848)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (9.) - Sociale og kulturelle forhold (1755 - 1916)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Diverse sager vedr. kirke og mission (1822 - 1855)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse vestindiske efterretninger ved. missionsskole- og hospitalsvæsen (1746 - 1830)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Ældre akter om missions- og skolevæsenet i vestindien (1746 - 1849)
Guvernementets St. Croix Afdeling Breve fra Danske Kancelli (1770 - 1847)
Guvernementets St. Croix Afdeling Diverse indberetninger (1852 - 1910)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokoller for breve til Danske Kancelli (1759 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 9. Sociale og kulturelle forhold (1744 - 1911)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for breve til Danske Kancelli o.a. (1756 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for breve til Danske Kancelli (1775 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Menighedsindberetninger om døde (1805 - 1909)
Guvernementets St. Croix Afdeling Menighedsindberetninger om fødte (1841 - 1909)
Guvernementets St. Croix Afdeling Menighedsindberetninger om konfirmerede (1830 - 1860)
Guvernementets St. Croix Afdeling Menighedsindberetninger om viede (1828 - 1907)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Den vestindiske rekruttering (1829 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fødte, døbte, viede og døde (1850 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kirke og skole (1777 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kirke- og skolevæsen (1833 - 1865)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ægteskabssager (1849 - 1916)
Missionsmenigheden på Sankt Croix Enesteministerialbog for missionsmenigheden på Skt. Croix (1788 - 1818)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommunikeret kgl. resolution vedr. justitien, politiet, gejstligheden og handelen i de danske kolonier i Amerika og på kysten af Guinea (1755 - 1755)
St. Croix gejstlige skifteret Skifteprotokol (1776 - 1778)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokol over fødselsanmeldelser (1865 - 1868)
Vestindiske Regering, Kirkerådet på St. Croix Forhandlingsprotokol (1758 - 1803)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 20/8 1829 til undersøgelse af reparation af Den lutherske kirke i Frederiksted Materiale (1829 - 1845)
Her finder du oplysninger om kirkerne og missionerne i Dansk Vestindien. Der var fire store kirkesamfund: Den Lutherske kirke, Den Reformerte kirke, Den Romersk-katolske kirke og Brødremenigheden. Materialet indeholder bl.a. kirkebøger og de særlige indberetninger om fødte, konfirmerede, viede og døde.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.