Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Håndværk og serviceerhverv (Vestindien)

Arkiv Indhold
Generalguvernementet Bevilgede ansøgninger om borgerbrev (1752 - 1842)
Generalguvernementet Bevillinger til at holde rombod (1774 - 1820)
Generalguvernementet Sager vedr. borgerbreve (1815 - 1816)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (10.) - Næringsvæsen (1778 - 1912)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (6.) - Finanssager, told og beskatning mm. (1782 - 1882)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 10. Næringsvæsen (1758 - 1914)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Afslåede ansøgninger om eneretsbevilling (1893 - 1913)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Eneretsbevillinger (1846 - 1925)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Register over vestindiske eneretsbevillinger (1896 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Rigsdagskommissionen af 30.9.1916 ang. De dansk-vestindiske Øer (1916 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Skt. Croix fællessukkerkogeri (1873 - 1922)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Bankrådets forhandlingsprotokol (1904 - 1939)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Bankrådets kopibog (1904 - 1934)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Generalforsamlingsprotokol (1906 - 1939)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Gruppeordnede sager (1904 - 1939)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Journal for bankrådets formand (1914 - 1923)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Regnskab (1921 - 1921)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Stikordsregister (1904 - 1939)
Likvidationskomiteen for Den Dansk-Vestindiske Nationalbank Sukkerproduktionen på St. Croix, statistik (1890 - 1902)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Aktionærfortegnelse (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Diverse sager (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Forhandlingsprotokol for bestyrelsen (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Referatprotokol for generalforsamlingen (1903 - 1908)
Plantageselskabet St. Thomas og St. Jan Regnskabsprotokoller (1903 - 1908)
St. Thomæ Bank Bestyrelsens forhandlingsprotokol (1836 - 1849)
St. Thomæ Bank Generalforsamlingens mødeprotokol (1836 - 1885)
St. Thomæ Bank Stiftelsesprotokol (1836 - 1836)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Diverse skrivelser (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Referatprotokol af Societets møder (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Regnskabsbog og -bilag (1891 - 1909)
The Agricultural and Industrial Society of St. Thomas Resumé of The Life and Work of the Society (1909 - 1909)
Vestindiske Regering, Arbejdskommissionen af 11/7 1871 på St. Croix Materiale (1871 - 1871)
Vestindiske Regering, Arbejdsregulativkommissionen af 6/10 1871 på St. Croix Materiale (1871 - 1872)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 15/9 1855 vedrørende landarbejderne på St. Croix Materiale (1855 - 1855)
Her finder du oplysninger om private virksomheder i Dansk Vestindien, som ikke var direkte involveret i eksport af varer. Dvs. alt fra banker til slagtermestre, romboder og anden detailhandel.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.