Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Handel (Vestindien)

Arkiv Indhold
Det Guineiske Kompagni, Det Sekrete Råd i Guinea Sekretprotokol (1767 - 1778)
Det Guineiske Kompagni, Det Sekrete Råd i Guinea Votaprotokol (1768 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Kompagniets Agent på St. Croix Protokol for kompagniets agent på St. Croix (1766 - 1769)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Hovedbog (1768 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Journaler over sukkerraffinaderiet (-magasinet) (1768 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Kontrabog for sukkermester C. G. Schlottmann (1768 - 1769)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Register til Sukkermagasinets debitorafregningsbog (1776 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkermagasinets debitorafregningsbog (1776 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkerraffinaderiets loftbog (1768 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Sukkerraffinaderiet Varesalgsmemorial for sukkermagasinet (1774 - 1776)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Hercules". Anmærkninger for kaptajn Hastings og Johnsens regnskabsbøger (1806 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Lucie Emerenze": Sager ang. en rejse til Ostindien (1784 - 1791)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Lucie Emerenze": Sager ang. en rejse til Vestindien (1781 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "St. Thomas". Journal for kirurgen (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "St. Thomas". Journal ført af kaptajn C. Dircksen (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Afregningsbog over provinsdebitorer (1782 - 1817)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Aktiebreve (1778 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Auktionskataloger (1781 - 1816)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Auktionsprotokol for "Hercules" (1802 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Balance over provinskreditorer (1782 - 1815)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Bilag til hovedbog over interessenter (1779 - 1780)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Bog over diverse debitorer (1801 - 1810)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.m. ang. "St. Thomas" (1781 - 1800)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Die Einigkeit" (1803 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Emilia" (1781 - 1793)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Geheimeraad Guldberg" (1782 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Generalinde Schimmelmann" (1782 - 1792)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Generalmajor Schimmelmann" (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Heinrich Carl" (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Hercules" (1798 - 1805)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Prins Friderich" (1781 - 1792)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Øllegaard Charlotte" (1781 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevekstraktbog (1778 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevkopibog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevkopibog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Direktionens deliberations- og resolutionsprotokoller (1778 - 1824)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Direktionens diverse resolutioner og koncepter (1781 - 1782)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse priskuranter o.a. handelsefterretninger (1797 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse provinsdebitorer indtil juni 1782 (1782 - 1782)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse regnskabssager (1780 - 1816)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse retssager m.v. (1785 - 1818)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse vedr. norske debitorer (1806 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Duplikater af etatsråd Heinrichs breve fra St. Thomas (1779 - 1780)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Duplikater af indkomne breve fra Vestindien (1779 - 1796)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Ekstraktbog for Vestindisk korrespondance (1780 - 1821)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Europæisk kopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Europæiske dokumenter (1778 - 1824)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Faktura over kaffeindkøb (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturabog for "Hercules" (1799 - 1799)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturabog over ladningen (1783 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturakopibog for "Lucie Emerenze" (1785 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fortegnelse over de obligationer, som ere forlangt udfærdigede på flere aktier udi Det Vestindiske Handelsselskab (1786 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fortegnelse over toldindtægter fra Sankt Thomas og Sankt Jan (1815 - 1817)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fortegnelse over tratter og remisser (1779 - 1781)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fransk kopibog (1780 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "Øllegaard Charlotte" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebøger for "Hercules" (1803 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København General Designation over de i den Kongelige Vestindiske Handels Archiv og Comptoir forefundne Bøger, Protokoller og Documenter (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hamborgske indførselslister (1801 - 1811)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsjournal for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsmemorial for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsprotokol for "Lucie Emerenze" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsprotokol og kopibog for "Hercules" (1800 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog (1778 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog (1787 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "Hercules" (1799 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog over interessenterne (1778 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedinventarium (1807 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indenlandsk vekselbog (1799 - 1815)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indkomne breve fra Vestindien (1784 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indkomne sager (1778 - 1816)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indskibningssedler (1779 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indtegningsbog for interessenter (1778 - 1778)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Inventarier over skibe (1786 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Journal ført af skibsassistenten ombord på "Heinrich Carl" (1783 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kaffebalancer (1778 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kaffebog (1811 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kaffelagerbog (1778 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kaffelagerbog (1778 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog for "Hercules" (1799 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog over udgift (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kladde til hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Koncepter til vestindisk korrespondance (1779 - 1781)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Konsumptionsbog (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Konsumtionsbøger for "Hercules" (1803 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Københavnsk kopibog (1785 - 1823)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Københavnske bomsedler (1779 - 1814)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Københavnske priskuranter (1813 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Lister over indkomne ladninger (1778 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Lister over indkomne skibe fra Vestindien (1778 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Losse- og ladningslister m.m. (1783 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Nautisk journal for "Printz Frederichs Haab" (1781 - 1781)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Nautisk journal for briggen "Friderica Louise" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Proviantregnskab for "Hercules" (1800 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Provinskopibog (1780 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til afregningsbog over provinsdebitorer (1782 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til bog over diverse debitorer (1801 - 1810)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til brevekstraktbog (1784 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Europæisk kopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Fransk kopibog (1780 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Gagebog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til hovedbog (1778 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til hovedbog (1787 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "Hercules" (1803 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til hovedbog over interessenterne (1778 - 1782)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Kladde til hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Københavnsk kopibog (1785 - 1823)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til provinskopibog (1780 - 1819)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Riscontobog (1778 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Vestindisk brevkopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Registreringsprotokol for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Registreringsprotokol for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskaber m.m. ang. diverse skibe (1780 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskabsjournal (1786 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskabsjournal (1788 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskabsjournal for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Restancelister over provinsdebitorer (1783 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Revisionsantegnelser med decisioner (1784 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Revisionssager ang. "Schack-Rathlou" med flere skibe (1788 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Riscontobog (1778 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Sager ang. debitorer (1781 - 1811)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skibsprotokol for "Lucie Emerenze" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skibsprotokol for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skøder på skibe (1781 - 1799)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Søassurancepolicer (1778 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København The New London Price Current (1797 - 1804)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Udbyttekvitteringsbog (1781 - 1782)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Udenlandsk vekselbog (1799 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Vekselkopibog (1780 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Vestindisk brevkopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Vestindiske dokumenter (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Øresundslister (1802 - 1803)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Balance til Riscontobog (1783 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Balancer til hovedbøgerne (1779 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Deliberationsprotokol (1779 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Diverse koncepter og andre dokumenter (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Diverse regnskabssager (1781 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Dokumenter ang. og korrespondance med diverse handelshuse (1781 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Dokumenter og regnskaber ang. en expedition til Guinea med "Frederica Lovisa" (1785 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Dokumenter til diverse retssager (1783 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Faktura- og regningskopibog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Forhandlingsregningsbog (1783 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Hovedbog (1779 - 1818)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Hovedbog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Hovedbøger, 2. række (1792 - 1818)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Indkomne breve til administrationen (1780 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kassebog for handelsselskabets realisation (1790 - 1798)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kgl. kommisarius Stouds besvarelse af administrationens spørgsmål (1786 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Konto-kurantbog (1780 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopi af hovedbog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopibog over indkomne skrivelser m.m. (1797 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopibog over udgåede breve (1778 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopier af breve fra direktionen (1779 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Korrespondance m.m. ang. J.C. Westphalens rejser til St. Eustatius m. fl. st. (1783 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Korrespondance mellem administrationen og den kgl. kommitterede, kancelliråd Stoud (1786 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Lister over debitorer (1788 - 1791)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Papirer forefundne i administrator Ehlers bo (1786 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Referatprotokol (1791 - 1821)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til Forhandlingsregningsbog (1783 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til hovedbog (1783 - 1818)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til hovedbog, 2. række (1792 - 1815)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til Kontokurantbog (1780 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til kopibog over udgåede breve (1783 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Register til Riscontobog (1783 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Regnskabsjournaler (1792 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Riscontobog (1782 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Tabel-Buch (1781 - 1783)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (10.) - Næringsvæsen (1778 - 1912)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibog for skrivelser vedr. Det vestindiske Handelsselskab (1815 - 1821)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Den direkte oversøiske handel (1828 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Beretning af C.F. Ohsten, konstitueret toldintendant på St. Thomas (1848 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Akter om lettelser for St. Croix' indvånere. Forordning af 6. juni 1833 om St. Croix' handel og skibsfart (1780 - 1833)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Breve til direktionen for Det vestindiske handelsselskab (1801 - 1807)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Christianis sag ang. Det vestindiske handelskompagni (1782 - 1802)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Gruppesager til Vestindisk journal : Møntsagen (1773 - 1840)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vareprotokol (1805 - 1805)
Guvernementets St. Croix Afdeling Breve fra kammeret (1755 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokoller (1755 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol C (1802 - 1807)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Inventarfortegnelse og diverse (1851 - 1912)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Kopibøger (1901 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Korrespondance vedr. udsendelse af varer (fakturaer) (1849 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Ordrebog (1847 - 1853)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Direkte oversøisk handel (1848 - 1854)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Handelsstatistik (1850 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Møntsagen (1830 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Mål og vægt (1829 - 1912)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Vestindisk Kompagni (1910 - 1917)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Gagebøger (1767 - 1777)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Konsumtionsbøger (1767 - 1775)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Negotiebøger (1769 - 1773)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skibsjournaler (1766 - 1777)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skibsprotokoller (1766 - 1778)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Sygejournaler (1768 - 1775)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Geheimeråd Berckentins betænkning ang. handelen, kulturen og folkemængden i Dansk Vestindien (1756 - 1756)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Guvernør P. Clausens generalberegning over den utilladelige handel på St. Croix, samt specifikation over fartøjer som handler mod forordning af 22/4 1755. (1760 - 1761)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommunikeret kgl. resolution vedr. justitien, politiet, gejstligheden og handelen i de danske kolonier i Amerika og på kysten af Guinea (1755 - 1755)
Rentekammeret Danske Kammer, 3. Bureau Latinsk søpasprotokol (1771 - 1773)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Dispacheuren på St. Thomas Journal (1855 - 1905)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Dispacheuren på St. Thomas Journal of adjustments (1855 - 1905)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. handelshuset Selby, Duncan og Thompsons transporterede regninger (1786 - 1792)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Auktions- og toldregningers kopibog (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Auktionsprotokol (1673 - 1689)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Auktionsprotokol ført af auktionsdirektøren (1702 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Auktionsprotokol over bortsolgt skibsgods og guld (1722 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Auktionsprotokol, ført af bogholderen (1697 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Avertissementskopibog (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Balancebog (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Bilag til negotiejournal (1688 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Bog angående de optagne kapitaler imod obligationer (1731 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Bogholderens kopibog (1708 - 1772)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Diverse regnskabsvæsenet vedk. (1673 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Fakturabog (1696 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Interessenternes kapitalhovedbog (1688 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Interessenternes kapitaljournal (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Interesseregningers kopibog (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Kassebog (1702 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Kladdebog litra B (1675 - 1679)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Kopibog over udenlandske regninger (1708 - 1714)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Negotiehovedbog (1671 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Negotiejournal (1671 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Negotiejournal, afskrift (1702 - 1704)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Omkostningsbog (1682 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Pakhusleje- og fragtregningers kopibog (1751 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Register til gagebøgerne (1697 - 1762)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Register til Interessenternes kapitalhovedbog (1696 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Register til Negotiehovedbog (1697 - 1707)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Restanceprotokol (1734 - 1737)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Retourbogen (1673 - 1677)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Udskibnings- og passérsedlers kopibog (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Antegnelser og kvittancer til hoved- og bibøger fra St. Thomas (1707 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Brænderi- og plantagebog (1691 - 1694)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Diverse regnskaber og regnskabsbilag fra St. Thomas (1686 - 1696)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Gagebog for St. Croix (1734 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Gagebøger for St. Thomas og St. Jan (1686 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Generel interessebog (1707 - 1729)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Gældslister for St. Thomas og St. Jan (1728 - 1745)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Hovedbog (1688 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Journal (1688 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Koncepthovedbog (1717 - 1722)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Likvidationsbog med kompagniets debitorer og kreditorer på St. Thomas (1726 - 1726)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Memorialer (1688 - 1693)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Omkostningsbøger for St. Thomas (1710 - 1715)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Omkostningskonto for St. Jan (1718 - 1725)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Partikulære regnskaber for Christiansfort og Frederiksfort på St. Thomas (1688 - 1710)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Partikulære regnskaber for kompagniets plantager på St. Thomas (1686 - 1710)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Partikulære regnskaber vedk. kompagniets små fartøjer på St. Thomas (1688 - 1710)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til gagebøger (1686 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til generel interessebog (1707 - 1729)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til hovedbog (1688 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til koncepthovedbog (1722 - 1722)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til likvidationsbog (1726 - 1726)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Register til restanceprotokol (1735 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Restanceprotokol for St. Thomas og St. Jan (1735 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Ruller over betjente og soldater på St. Thomas (1710 - 1715)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan Saldér- og balancebøger (1725 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Besvarede antegnelser til guineiske regnskaber (1745 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Ekstrahered negotie-journaler fra Guinea (1747 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Ekstraherede negotiehovedbøger (1724 - 1727)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Ekstraherede negotiehovedbøger (1747 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Gældbøger (1723 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Inventarie- og consumptiebøger (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Journal og hovedbog over forhandlingen af kaptajn Sejerøes ladning i Guinea (1746 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Kassebøger (1703 - 1728)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Kontrabøger (1750 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Mandtal- og gagebøger (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Munderingsbøger (1752 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Negotiehovedbog (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Negotiejournal (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Omkostningsbøger (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Register til gældbøger (1723 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Register til mandtal- og gagebøger (1703 - 1728)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på Christiansborg Register til negotiehovedbog (1698 - 1730)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Antegnelser og kvittancer til hoved- og bibøger fra St. Croix (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Ekstrakt af St. Thomas' hovedbøger vedr. debitorer på St. Croix (1735 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Gagebog for St. Croix (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Gagebøger (1745 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Gældslister (1740 - 1748)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Hovedbog (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Interimshovedbog vedr. den cirkulerende fonds udsendte varer (1747 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Interimsjournal vedr. den cirkulerende fonds varer (1747 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Journal (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Landslister for St. Croix (1742 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Mandtal o.a. dokumenter vedk. plantagernes optagelse på St. Croix (1736 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Mandtalslister og matrikler (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Register til Gagebog for St. Croix (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Register til hovedbog (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Register til hovedbogsekstrakt (1740 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Regnskabsjournal (1744 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Regnskabsjournaler (1742 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Saldér- og balancebøger (1741 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Charles Barrington Dokumenter vedk. Charles Barringtons ekspedition til Madagaskar med "Grevinden af Laurwigen" (1737 - 1742)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Cirkulerende Fond Balancebog litra A (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Cirkulerende Fond Hovedbog (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Cirkulerende Fond Journal (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Cirkulerende Fond Kassebog (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Cirkulerende Fond Register til hovedbog (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Særlige Ret i Sagen mod Fhv. Guvernør Frans Boye Retsprotokol (1717 - 1718)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Croix Afskrifter og ekstrakter af sekretprotokoller, ført på St. Croix (1744 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Croix Kopibog for Det sekrete Råd (1744 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Bilag til Sekretprotokol (1737 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Forhandlingsprotokol (1703 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Justitsprotokoller (1703 - 1711)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Kompendier af resolutioner i sekretprotokoller (1723 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Request- og resolutionsprotokoller (1710 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Request- og resolutionsprotokoller (1733 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Sekretprotokol, ført på St. Thomas (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen "De ved trykken bekendtgjorte sager" (1686 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Aktietransporter med tilhørende adkomstdokumenter (1675 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Amerikansk og afrikansk kopibog (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Ansøgninger m.m. (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Antegnelser til skibsregnskaber (1727 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Arkivregistraturer, dokumentfortegnelse og gamle omslag (1658 - 1680)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Beregninger fra St. Thomas over udsendte prøvelærreders o.a. varers forhandling (1737 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Beretninger over kompagniets tilstand m.v. (1671 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter fra Guinea (1683 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter fra Vestindien (1674 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. arv og afregning efter afdøde i Vestindien (1671 - 1671)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. arv og afregning efter søfolk, døde i kompagniets tjeneste (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. de af kancelliråd Hans Scavenius for kompagniretten førte vestindiske sager og hans optræden som kolonisternes talsmand (1723 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. skifte og afregning efter afdøde kompagnitjenere i Guinea (1680 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. skifter efter funktionærer ved sukkerraffinaderiet (1734 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter, indkomne og udgåede (1624 - 1681)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve vedk. en af raffinaderiets indledet "partikulær" negotie på St. Thomas (1741 - 1746)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve, direktionsbeslutninger og specifikationer vedk. kompagniets kapitaler (1701 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Brevkopibog (1671 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Brevkopibog til Guinea, St. Thomas og i Europa (1698 - 1702)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Certepartier og fragtberegninger med tilhørende korrespondance, referater og vota (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen De privates besejling af Vestindien og Guinea. Kompagniets udvidelse 1747 (1743 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Direktions- og generalforsamlingsprotokol (1697 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Diverse angående kompagniets skibe (1682 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter og regnskaber vedk. kompagniets linnedmanufaktur (1738 - 1743)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. aktiekapitalens tilvejebringelse og indbetaling (1671 - 1689)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. aktieombytningen 1734 efter købet af St. Croix og sukkerraffinaderiets nærmere forening med kompagniet (1687 - 1687)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. diverse københavnske retssager (1674 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. kommissionen af 9. november 1726 ang. en mulig forening af Ostindisk med Vestindisk kompagni (1726 - 1727)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. kompagniets afregning med kongen (1682 - 1710)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. kronens overtagelse af kompagniets rettigheder og ejendomme (1753 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. planen til et nyt reglement for betjentenes gage og underhold i Guinea og Vestindien (1735 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. sagen Crommelin ctr. kompagniet (1711 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. udmøntning for kompagniet (1701 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedr. skibsekspeditioner til Vestindien og Guinea (1671 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Efterretninger om vestindiske skifter for 1733-1739 (1736 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Europæisk brevkopibog (1682 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Europæiske breve og dokumenter (1673 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Fakturaer over ladninger til og fra Vestindien (1690 - 1728)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Forhørs- og domsakter fra Guinea (1717 - 1746)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Forhørs- og domsakter m.v. fra Vestindien (1709 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Formular og copia bog paa udstette papirer, som icke indføres udi copia bog af brefuene saavelsom og udi copia bog af contract og instruction bogen (1682 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Frisedlers kopibøger (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Generalforsamlingsprotokol (1741 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guineakysten vedkommende (1659 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guineiske registrerings- og venditiebøger (1699 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Jørgen Iversens bo vedk. (1679 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Michel Crones og hans halvbroder Knud Helmers dødsbo vedk. (1713 - 1737)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til direktionsprotokol litra B (1680 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til instruks- og bestallingsbog (1698 - 1717)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indkomne breve fra diverse udenlandske kommissionærer og korrespondenter (1712 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indkomne breve fra kommissionærer i Helsingør (1706 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indsendte beregninger over slaver, solgt på St. Thomas (1724 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Instruks- og bestallingsbog (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Instruksers og kontrakters kopibog Litra B (1682 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Instruktioner, bestallinger og edelige reverser (1698 - 1748)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Instruktioner, bestallinger og edelige reverser vedk. Guinea (1680 - 1746)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Instruktioner, bestallinger, kontrakter og edelige reverser (1671 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Jørgen Iversens dokumenter om St. Thomas beboere (1672 - 1680)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kasserer Joh. Fr. Dahlens gæld og arrestation vedk. (1748 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kompagniets formynderskab for Friderich Jensen Grundt fra St. Thomas vedk. (1739 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kompagniets lokaler og ejendomme i København vedk. (1673 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kompagniets vareafsætning på St. Thomas vedk. (1733 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Koncepter til breve til St. Thomas og Guinea (1677 - 1726)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopi af oktroj og reglement (1671 - 1671)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog af diverse dokumenter vedr. St. Croix' erhvervelse, forholdet til Portorico m.m. (1733 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog af oktrojer og privilegier (1732 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog over direktør, gehejmeråd Matthias Moths breve i kompagniets forretninger (1708 - 1718)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog over instrukser for skibsførere (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog til europæiske missiver (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog ved kompagniets kontor i København (1690 - 1713)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopier af generalbreve med bilag (1752 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Lister over ansøgere (1752 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Lister over breve og dokumenter (1680 - 1681)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Møntprotokol (1740 - 1748)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Obligationers, kontrakters og anvisningers kopibog (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser (1671 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Participanternes resolutionsprotokol (1675 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Participantresolutioner (1680 - 1713)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Particuliere Copie-Bog for Correspondencen (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Proponenda o.a. dokumenter vedk. participant- og generalforsamlinger (1730 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Provisions- og konsumptionsbog fra jagten "Mercurius" (1753 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Rapporter om kompagniets mark- og håndværksnegres arbejde (1751 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Referater og vota (1699 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register til Amerikanske og afrikanske kopibog (1703 - 1717)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register til Instruksers og kontrakters kopibog Litra B (1682 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register til Kopibog til europæiske missiver (1703 - 1722)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Rente, tilskuds- og udbytteberegninger (1673 - 1673)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skibsjournaler m.m. fra jagten "Mercurius" på Guineakysten (1752 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skiftebreve og andre dokumenter vedk. afdøde indbyggere på St. Thomas (1726 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter indbyggere på St. Thomas (1689 - 1701)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter kompagniets funktionærer på St. Croix (1734 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter kompagniets funktionærer på St. Thomas og St. Jan (1705 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Supplikationskopibog (1698 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Underretning om kompagniets direktørers og hovedparticipanters til- og afgang (1690 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Varia (1670 - 1710)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Vestindien vedkommende (1664 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Vestindisk Kompagnis og sukkerraffinaderiets aktier og konossementer, indfriet mod kgl. obligationer (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Artikler for soldaterne (1683 - 1683)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Cargaisonbøger, ført på St. Thomas (1681 - 1686)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Dagsjournaler (1689 - 1723)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Diverse brevkopibøger fra St. Thomas (1673 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ekstrakter af indgående skrivelser fra kompagniet (1741 - 1743)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Formynderskabsbog (1733 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Forordninger, udstedt af Guvernør Adolph Esmit og rådet (1683 - 1683)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Fortegnelse over Guvernør Jørgen Iversens regnskabsbøger (1671 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Guvernør Jørgen Iversens regnskabsbøger (1671 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Journaler over det på St. Thomas passerede (1680 - 1714)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopi-, ordre- og plakatbøger (1702 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibog for breve fra kompagniets direktion (1723 - 1731)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibog for breve til fremmede guvernører (1741 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibog over kgl. reskripter og anbefalinger (1683 - 1743)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger (1687 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger for breve til Vestindisk-guinesisk direktion (1733 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger, breve til Europa (1695 - 1705)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger, ført på St. Thomas (1686 - 1709)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kvittance- og attestbøger, ført på St. Thomas (1688 - 1704)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Landbreve på St. Thomas og St. Jan (1688 - 1721)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ordonnance for Landmilitsen på St.Thomas (1693 - 1693)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ordre-, brev- og plakatbøger med ægteskabsbevillinger for St. Thomas og St. Jan (1724 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Pas-, certifikats-, attest- og borgerbrevprotokol (1710 - 1712)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Plakatbøger fra St. Thomas (1688 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Rapportbøger fra St. Thomas (1723 - 1741)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Rapportbøger og rapporter fra St. Jan (1734 - 1742)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Register til formynderskabsbog (1733 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Regnskaber fra Adolph Esmits guvernørtid (1671 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Regnskaber fra Nicolas Esmits guvernørtid (1680 - 1683)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan St. Thomas landbrevbog (1676 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Testamentbog (1733 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Testamentprotokoller (1720 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Vestindiske inventarier (1680 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Viceguvernør Christopher Heins' kopibog (1689 - 1689)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Brev-, ordre- og plakatbøger for St. Croix (1737 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Ekstrakter af indgående skrivelser fra kompagniet (1744 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Kompagniets anordninger og ordre til guvernementerne (1733 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Landbrevprotokoller for St. Croix (1734 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Rapportbøger og rapporter fra St. Croix (1735 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernørens Råd for St. Thomas og St. Jan Landets protokoller (1672 - 1703)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernørens Råd for St. Thomas og St. Jan Landets protokoller (1688 - 1703)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Auktionsprotokol (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Ekstrakt af Rekognitionsbog (1745 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Kassebog (1735 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Købmandsbog (1741 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Rekognitionsbog (1741 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Vareregister til købmandsbog (1744 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Croix Vejerbog (1746 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Alfabetisk vareregister til købmandsbog (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Auktionsprotokol, ført på St. Jan (1739 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Auktionsprotokol, ført på St. Thomas (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Fakturaer på varer indkøbt af Guvernementet (1723 - 1724)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Hovedbog over indkommet og udleveret proviant (1691 - 1692)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Indtægts- og udgiftsbøger ved pakhuset på St. Thomas (1727 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Kassebog (1694 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Kontra toldbog (1731 - 1732)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Købmandsbog (1734 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Pakhusbog (1723 - 1723)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Register til indtægts- og udgiftsbøger (1727 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Register til vejerbog (1727 - 1733)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Rekognitionsbog (1708 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Vejerbog (1691 - 1694)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Vejerbog (1692 - 1694)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og Købmanden på St. Thomas og St. Jan Vejerbog (1727 - 1733)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Diverse, raffinaderiet vedk. (1751 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Dokumenter vedk. anlæg af sukkerraffinaderier i Altona, Flensborg, Norge og de danske provinser (1737 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Dokumenter vedk. C.A. v. Plessens og Fr. Holmsteds fordringer for leveret sukker på St. Croix (1749 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Dokumenter vedk. oprettelse af kompagniets sukkerraffinaderi (1728 - 1738)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Korrespondance ang. sukkerleverancer til Pelts og Weyses raffinaderier (1733 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Kvittancer fra Kompagniets hovedparticipanter (1753 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Om handelen med raffineret sukker og sirup (1733 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Om import og levering af råsukker til raffinaderierne m.m. (1730 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Register til Sukkerraffinaderiets kopibog (1745 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkerraffinaderiets balancebøger (1730 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkerraffinaderiets hovedbog litra C (1751 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkerraffinaderiets kopibøger (1729 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Sukkerraffinaderiets protokol (1728 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Tegninger og dokumenter vedk. sukkerraffinaderiets bygninger og grund (1728 - 1752)
Vestindiske Regering, Kommissionen for undersøgelse af utilladelig handel Forhandlingsprotokol (1759 - 1759)
Vestindiske Regering, Romudsalgskommissionen af 1883 Materiale (1799 - 1883)
Her finder du oplysninger om de danske handelskompagnier og -selskaber. Dvs. bl.a. korrespondance, regnskaber, lister over varer i magasinerne, lasten i skibene, skibsjournaler, auktionslister, lønningslister, aktieudbytter og meget mere.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.