Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Generel administration (Vestindien)

Arkiv Indhold
Den til at afgive Betænkning over adskillige de danske vestindiske Øer vedkommende Genstande allernådigst nedsatte Kommission Akter vedr. forslag til besparelser i den vestindiske administration (1805 - 1836)
Den Vestindiske Rekruttering Indkomne skrivelser (1805 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Kopibog A (1834 - 1888)
Den Vestindiske Rekruttering Kopibog B (1834 - 1888)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancebog med Generalkommissariatskollegiet (1833 - 1851)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancebøger (1889 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancejournal (1835 - 1839)
Den Vestindiske Rekruttering Registraturbøger (1883 - 1918)
Det Guineiske Kompagni, Det Sekrete Råd i Guinea Sekretprotokol (1767 - 1778)
Det Guineiske Kompagni, Det Sekrete Råd i Guinea Votaprotokol (1768 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Inden- og udenrigs breve og dokumenter (1771 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Kopibog over de til Kysten afgåede breve (1766 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Kopibog over inden- og udenlandske breve (1765 - 1771)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Kopibog over indenlandske breve (1771 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Kopibog over udenlandske breve (1772 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Register til kopibog over de til Kysten afgåede breve (1766 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Register til kopibog over inden- og udenlandske breve (1765 - 1771)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Register til kopibog over indenlandske breve (1771 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Register til kopibog over udenlandske breve (1772 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Direktion og Hovedkontor Resolutionsprotokol for hoved- og meddirektører (1770 - 1777)
Det Guineiske Kompagni, Ekvipagekontoret Ekvipagekontorets dagjournaler (1766 - 1769)
Det Guineiske Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Brevbog (1766 - 1775)
Det Guineiske Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Diariebog (1766 - 1776)
Det Guineiske Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Skrivelser fra direktionen til guvermentet og det sekrete råd i Guinea (1766 - 1778)
Det Kgl. Guvernement på Guineakysten, Det Sekrete Råd på Christiansborg Instruktion for Det Sekrete Råd på fortet Christiansborg (1761 - 1761)
Det Kgl. Guvernement på Guineakysten, Det Sekrete Råd på Christiansborg Sekretprotokol (1755 - 1762)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Brevbog (1755 - 1761)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Brevkopibog (1846 - 1850)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Brevkopibøger ført på Christiansborg (1807 - 1815)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Rådsprotokol (1806 - 1815)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Skrivelser, udskilt af brevkopibogen (1849 - 1850)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet i Frederiksted, St. Croix Indgåede skrivelser (1907 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet i Frederiksted, St. Croix Kopibøger (1908 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Kopibøger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Registratur (1910 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Sager til registratur (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Indgåede skrivelser til detachementet (1907 - 1914)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Kopibøger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kopibøger A (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kopibøger B (1910 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Registraturbog A (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Registraturbog B (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Sager til registraturbøger (1914 - 1917)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevekstraktbog (1778 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Direktionens deliberations- og resolutionsprotokoller (1778 - 1824)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Direktionens diverse resolutioner og koncepter (1781 - 1782)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Duplikater af indkomne breve fra Vestindien (1779 - 1796)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Ekstraktbog for Vestindisk korrespondance (1780 - 1821)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Europæisk kopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Europæiske dokumenter (1778 - 1824)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indkomne breve fra Vestindien (1784 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Indkomne sager (1778 - 1816)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Københavnsk kopibog (1785 - 1823)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til brevekstraktbog (1784 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Europæisk kopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Københavnsk kopibog (1785 - 1823)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Vestindisk brevkopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Vestindisk brevkopibog (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Vestindiske dokumenter (1778 - 1820)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Deliberationsprotokol (1779 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Diverse koncepter og andre dokumenter (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Dokumenter ang. og korrespondance med diverse handelshuse (1781 - 1790)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Indkomne breve til administrationen (1780 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopibog over indkomne skrivelser m.m. (1797 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopibog over udgåede breve (1778 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopier af breve fra direktionen (1779 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Referatprotokol (1791 - 1821)
Generalguvernementet Arkivfortegnelse (1800 - 1825)
Generalguvernementet Breve fra Overskattedirektionen (1766 - 1779)
Generalguvernementet Diverse sager (1824 - 1824)
Generalguvernementet Forskellige breve til v. Scholten (1831 - 1848)
Generalguvernementet Generalguvernørens særlige kopibog (1833 - 1834)
Generalguvernementet Guvernementsbefalinger (1815 - 1900)
Generalguvernementet Journaler for ministerielle og kollegiale breve (1816 - 1848)
Generalguvernementet Journaliserede og ikke-journaliserede skrivelser fra myndigheder mm. i Dansk Vestindien (1760 - 1854)
Generalguvernementet Koncepter for skrivelser til kongen (1815 - 1840)
Generalguvernementet Koncepter og indlæg til de ministerielle korrespondanceprotokoller (1830 - 1854)
Generalguvernementet Koncepter til korrespondance- og ordreprotokoller (1823 - 1823)
Generalguvernementet Koncepter til skrivelser overvejende til lokale myndigheder og personer (1794 - 1807)
Generalguvernementet Kopibøger (1820 - 1827)
Generalguvernementet Kopibøger A (1829 - 1846)
Generalguvernementet Kopibøger B (1829 - 1849)
Generalguvernementet Kopibøger C (1842 - 1848)
Generalguvernementet Kopibøger for skrivelser til kongen (1816 - 1844)
Generalguvernementet Kopibøger for skrivelser til mynd. i København (1815 - 1849)
Generalguvernementet Kopibøger for skrivelser til myndighederne i København (1766 - 1782)
Generalguvernementet Kopibøger til lokale myndigheder og personer (1773 - 1807)
Generalguvernementet Korrespondance- og ordreprotokoller (kopibøger) (1815 - 1827)
Generalguvernementet Københavnsk referatprotokol (journal) (1832 - 1832)
Generalguvernementet Københavnske koncepter og indlæg (1832 - 1851)
Generalguvernementet Ministerielle korrespondancer (kopibøger) (1815 - 1854)
Generalguvernementet Ministerielle og kollegiale breve (1816 - 1848)
Generalguvernementet Referatprotokoller A (1830 - 1841)
Generalguvernementet Referatprotokoller B (1820 - 1848)
Generalguvernementet Referatprotokoller C (1829 - 1832)
Generalguvernementet Referatprotokoller for indkomne skrivelser fra myndigheder mm. i Dansk Vestindien (1790 - 1854)
Generalguvernementet Sager til Københavnsk referatprotokol (1829 - 1853)
Generalguvernementet Sager til referatprotokol A (1828 - 1836)
Generalguvernementet Sager til referatprotokoller C (1828 - 1831)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Arkivdesignation for Rådssekretariatet (1660 - 1837)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Brevfortegnelse til kopibøger for præsidenten (1863 - 1882)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Brevlister (1849 - 1851)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Diverse menighedsindberetninger (1826 - 1918)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Diverse sager for guvernementsekretæren (1910 - 1910)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Duplikater af breve fra Finansministeriet og Generaldecisoratet (1861 - 1875)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Emneordnede sager for Guvernøren (1901 - 1908)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Emneregister til referatprotokoller for Præsidenten/Guvernøren (1872 - 1895)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Forhandlingsprotokoller for Rådet (1755 - 1863)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Fortegnelse over afsendte breve og bilagspakker til Finansministeriet (1916 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Fortegnelser over afsendte skrivelser til centraladministrationen i København (1834 - 1899)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Fortegnelser over indkomne skrivelser til Kommandanten/Guvernøren (1845 - 1853)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Fortegnelser over skrivelser til og fra Finansministeriet (1890 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede diverse sager (14. og 15.) (1771 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (2.) - Lokale myndigheder (1757 - 1905)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager - Ejendomsforhold (1788 - 1903)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Journal over skrivelser til og fra Finansministeriet (1915 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Journaler over fortrolige skrivelser til og fra Finansministeriet og lokale myndigheder (1844 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kommandantens/Guvernørens referatprotokol (1806 - 1807)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til brev til centraladministrationen i København (1815 - 1900)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til breve til Den vestindsike Regering/Guvernemenetet på St. Croix (1815 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til kopibøger for Kommandanten/Guvernøren (1819 - 1853)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til kopibøger for Præsidenten/Guvernøren (1861 - 1895)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til skrivelser til betjente o.a. (1815 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg til skrivelser til Generaldecisoratet (1860 - 1864)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibog for fortrolige skrivelser til lokale myndigheder (1884 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for fortrolige skrivelser til Finansministeriet (1881 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for Kommandanten/Guvernøren mm. (1801 - 1852)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for Præsidenten/Guvernøren (1860 - 1900)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for Rådets/ Guvernementets mm. skrivelser til lokaladministrationen (1755 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for Rådets/Guvernementes skrivelser til centraladministrationen i København (1758 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for Rådets/Guvernementets mm. skrivelser til Den vestindiske regering/Guvernemenetet (1784 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger for rådssekretæren/guvernementsekretæren (1789 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibøger over afsendte telegrammer (1876 - 1896)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopier af Guvernementets cirkulærer og befalinger (1830 - 1849)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Korrespondancesager for rådssekretæren/guvernementsekretæren (1820 - 1872)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Postlister over sager sendt til Guvernementet på St. Croix (1891 - 1900)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Postlister over skrivelser til de kgl. kollegier o.a. i Europa (1805 - 1807)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Referatprotokoller (journaler) for Kommandanten/Guvernøren (1795 - 1852)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Referatprotokoller (journaler) for Præsidenten/Guvernøren (1861 - 1900)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Referatprotokoller (Journaler) for skrivelser fra Den vestindiske Regering på St Croix til Rådet/Guvernementet mm (1805 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Referatprotokoller for skrivelser fra centraladm. til Rådet/Guvernementet (1765 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Referatprotokoller for skrivelser til Rådet/Guvernementet mm. fra lokaladministrationen (1774 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Registre til kopibøger og journaler for Præsidenten/Guvernøren (1871 - 1895)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til forhandlingsprotokollen (1800 - 1815)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til Kommandanten/Guvernørens referatprotokol (1806 - 1807)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til referatprotokoller for Kommandanten/Guvernøren (1788 - 1851)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til referatprotokoller for Præsidenten/Guvernøren (1861 - 1900)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til referatprotokoller for skrivelser fra centraladministrationen (1815 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til referatprotokoller for skrivelser fra Den vestindiske Regering på St Croix til Rådet/Guvernementet mm. (1815 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Sager til referatprotokoller for skrivelser til Rådet/Guvernementet mm. fra lokaladministrationen (1803 - 1860)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Ujournaliserede sager til referatprotokoller for Kommandanten/Guvernøren (1818 - 1851)
Generalguvernementet, Kommissionen af 1837 ang. de ufries forhold Sager (1832 - 1842)
Generalguvernementet, Kommissionenerne i Christiansted og Frederiksted nedsat i anledning af den allernådigst sanktionerede plan betræffende de frikulørte på de danske vestindiske øer Materiale (1831 - 1834)
Generalguvernementet, St. Croix Bogholderkontor Kopibøger (1774 - 1817)
Generalguvernementet, St. Croix Bogholderkontor Navneregister til referatprotokoller (1822 - 1832)
Generalguvernementet, St. Croix Bogholderkontor Referatprotokoller (1820 - 1840)
Generalguvernementet, St. Croix Bogholderkontor Regeringens ordrer og resolutioner (1756 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Embedsarkiv for guvernør Hein i Guinea (1831 - 1831)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Diverse (1817 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Henlagte sager til Vestindisk journal (1814 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Indholdsfortegnelse til Annotationer (1755 - 1842)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Indiske konceptforestillinger (1816 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Kvartalsregistratur (1835 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Møstingske papirer (1826 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindisk-guineisk tegnebog (1815 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindiske og ostindiske forestillinger og resolutioner (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Visdomsbog (1690 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sager til Vestindisk journal: Vestindisk milits, vejvæsen, brandkorps etc. (1803 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindisk-guineisk tegnebog (1815 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindiske breve og rapporter (1802 - 1837)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Visdomsbog (1690 - 1847)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til Amerikanske og afrikanske kopibøger (1760 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til europæisk journal (1760 - 1768)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til europæisk journal (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til europæisk kopibog (1760 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til Vestindisk journal (1760 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til Vestindisk journal (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Amerikanske og afrikanske kopibøger (1760 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Bilag og koncepter mv. til vestindiske og guineiske relations- og resolutionsprotokoller (1760 - 1768)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse (1789 - 1844)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse sager til indordning, udtagne af Finansministeriets kolonialkontors journalsager (1759 - 1846)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse sager til Vestindisk journal (1773 - 1849)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse vestindiske registraturer og designationer (1754 - 1794)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Ekstrakt af registret til de syv protokoller med forskellige oplysninger (1760 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Enchifferings- og dechifferingsnøgler med generalguvernøren i Vestindien (1760 - 1816)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Enchifferings- og dechifferingsnøgler vedr. Vestindien (1777 - 1778)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Erindringsregistraturer (1783 - 1804)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Europæisk journal (1760 - 1768)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Europæisk journal (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Europæisk kopibog (1760 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Forskellige oplysninger (1760 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Fortegnelse over indholdet af "forskellige oplysninger" (1760 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indiske registre (1773 - 1865)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne europæiske (og guineiske ) breve (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne europæiske (og guineiske) breve (1760 - 1768)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne rapporter og ekstrakter fra St. Croix (1786 - 1786)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne ujournaliserede europæiske og vestindiske breve (1755 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne vestindiske breve (1760 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne vestindiske breve (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Instrukser for overøvrigheden (1711 - 1831)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Koncepter til amerikanske og afrikanske breve (1760 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Koncepter til Generaltoldkammerets europæiske breve (1760 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager (1760 - 1815)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kopierklæringsbog (1808 - 1815)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Protokoller over breve til Vestindien (1773 - 1842)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Forskellige oplysninger (1760 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til kommunicerede kongelige resolutioner (1764 - 1769)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Kopierklæringsbog (1812 - 1815)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol (1760 - 1815)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Visdomsbog (1665 - 1828)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Visdomsbog (1733 - 1783)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Visdomsbog (1755 - 1806)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Visdomsbog (1764 - 1801)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager til Vestindisk journal: Diverse (1772 - 1850)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Samling af kopier af forskelligartede aktstykker, ekstrakter, beregninger m.v. Vestindien vedkommende (1754 - 1780)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Samling af kopier af kgl. resolutioner, reskripter, anordninger, plakater og kammerskrivelser med vedlagte designationer (1750 - 1795)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Schimmelmanske papirer vedr. kommissionerne betræffende Guinea og negerhandelen, samt forskellige vestindiske papirer (1778 - 1809)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Ujournaliserede sager Vestindien vedkommende (1771 - 1859)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindisk brevjournal vedr. regnskabssager (1785 - 1803)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol (1760 - 1815)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindisk journal (1760 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindisk journal (1768 - 1771)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner (1754 - 1816)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindiske embedseder og kautioner, ansøgninger om embeder (1775 - 1846)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindiske koncepter (1771 - 1850)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Visdomsbog (1665 - 1828)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Visdomsbog (1733 - 1783)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Visdomsbog (1755 - 1806)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Visdomsbog (1764 - 1801)
Guvernementets St. Croix Afdeling Brevkopiprotokol med betjente o.a. (1774 - 1776)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designation over hjemsendte kancellibreve (1820 - 1824)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designation over kongelige reskripter (1716 - 1778)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designationer breve til Generaltoldkammeret (1820 - 1851)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designationer over breve til de kgl. kollegier i København (1779 - 1780)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designationer over breve til Finansministeriet m.fl. (1852 - 1873)
Guvernementets St. Croix Afdeling Designationsbog hjemsendte breve (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Dossierordnede sager (1849 - 1875)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstrakt af skrivelser til toldembedsmænd m.fl. (1772 - 1785)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstrakter af indgåede skrivelser fra Generaltoldkammeret o.a (1755 - 1767)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstrakter af skrivelser til lokaladministrationen m.fl. (1755 - 1798)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstrakter over breve til Advocatus Regius (1774 - 1780)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokol for skrivelser fra Overskattedirektionen (1780 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokoller (1755 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokoller for breve til Danske Kancelli (1759 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Forhandlingsprotokoller (1755 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Fortegnelse over ubesvarede breve til kollegierne i København (1805 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Fortroligt arkiv (1850 - 1917)
Guvernementets St. Croix Afdeling General Walterstorffs ordrebog (1802 - 1802)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 11. Ejendomsforhold (1778 - 1860)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 14 og 15: andet og diverse (1725 - 1907)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 2. Lokale myndigheder (1759 - 1910)
Guvernementets St. Croix Afdeling Indkomne sager til referatprotokoller for breve til lokaladministrationen m.fl. (1774 - 1801)
Guvernementets St. Croix Afdeling Indkomne skrivelser til Generalguvernøren og Det sekrete Råd (1754 - 1773)
Guvernementets St. Croix Afdeling Instruktioner for regeringen i Vestindien samt ekstrakter af indsendte breve (1771 - 1775)
Guvernementets St. Croix Afdeling Journaler over udgåede breve og ordre til betjente o.a (1778 - 1782)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter breve til Finanskassedirektionen (1786 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter breve til kammeret (1788 - 1803)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter mm. for præsidentsekretariatet på St. Croix (1873 - 1881)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter og genparter (1757 - 1860)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter til breve til myndigheder og myndighedspersoner i København (1776 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Koncepter til skrivelser til lokaladministrationen m.fl. (1786 - 1819)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for afsendte telegrammer (1896 - 1904)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for breve til Danske Kancelli o.a. (1756 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for præsidentskabet på St. Croix (1875 - 1881)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for skrivelser til Kurantbanken i København (1785 - 1800)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog over indsendte kongelige reskripter, instruktioner mm. (1755 - 1759)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibrevprotokoller for skrivelser til lokaladm. m.fl. (1772 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for brev til Finansministereiet m.fl. (1848 - 1899)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for breve fra kammeret (1755 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for breve til Danske Kancelli (1775 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for breve til kammeret (1755 - 1847)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for skrivelser til lokaladministrationen m.fl. (1760 - 1900)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopier af skrivelser fra Overskattedirektionen (1770 - 1778)
Guvernementets St. Croix Afdeling Korrespondance fra myndigheder i København I (1759 - 1806)
Guvernementets St. Croix Afdeling Korrespondance mm. vedr. arkivets aflevering til Danmark (1882 - 1915)
Guvernementets St. Croix Afdeling Korrespondanceprotokol (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Protokoller over uafgjorte sager fra Kammerbrevsekstraktprotokoller (1779 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Præsidentens kopibog for rapporter (1873 - 1875)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokol B (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokol D (journal) med sager (1802 - 1802)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokol M for breve til Finansministeriet (1849 - 1854)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller (journaler) for breve til lokaladministrationen m.fl. (1774 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller A (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller A (1815 - 1897)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller B (1815 - 1880)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller C (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Referatprotokoller C (1815 - 1841)
Guvernementets St. Croix Afdeling Regeringsrådets kopibog for skrivelser til Den kgl. guineiske Handelsdirektion (1779 - 1780)
Guvernementets St. Croix Afdeling Register (kron.) til ekstraktprotokoller for breve til Danske Kancelli (1814 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Register til kopibøger mm. for skrivelser til lokaladministrationen mm. (1852 - 1898)
Guvernementets St. Croix Afdeling Register til referatprotokol B (1808 - 1808)
Guvernementets St. Croix Afdeling Registre til referatprotokol B (1850 - 1880)
Guvernementets St. Croix Afdeling Registre til referatprotokoller A (1854 - 1898)
Guvernementets St. Croix Afdeling Reskriptprotokol (1723 - 1779)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol A (1802 - 1811)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol B (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol B (1815 - 1880)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol C (1802 - 1807)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol D (1802 - 1802)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokoller (1815 - 1898)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokoller C (1815 - 1841)
Guvernementets St. Croix Afdeling Skrivelser fra guvernementet på St. Thomas til præsidentskabet på St. Croix (1871 - 1874)
Guvernementets St. Croix Afdeling Skrivelser fra Overskattedirektionen og Skatkammeret (1770 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Særlig referatprotokol for sager vedr. Den kgl. Kasse (1773 - 1777)
Koloniernes Centralbestyrelse Register til forestillinger og resolutioner (1915 - 1931)
Koloniernes Centralbestyrelse Vestindiske og ostindiske forestillinger og resolutioner (1816 - 1931)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Inventarfortegnelse og diverse (1851 - 1912)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Kopibøger (1901 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Den Vestindiske Pakhusforvalter Ordrebog (1847 - 1853)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Aviser og tryksager (1851 - 1910)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Brevkoncepter (1851 - 1906)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Diverse sager (1848 - 1930)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Erindringslister for afsendte skrivelser (1909 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fortrolig embedskorrespondance (1849 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fortrolige vestindiske kopibøger (1886 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Indberetninger fra guvernementet (1848 - 1874)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Instrukser for overøvrigheden (1866 - 1906)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kautioner for embedsmænd m.v. (1844 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kolonialkontorets erindringslister (1848 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konceptregister til Vestindisk Journal (1905 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konceptregistre til Vestindiske kopibøger (1854 - 1887)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konceptskrivelser til rigsdagens formænd ang. stadfæstede vestindske anordninger (1893 - 1915)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kongresser og udstillinger (1852 - 1914)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konsul Krebs, vedk. De danske vestindiske øer (1808 - 1881)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konsuler (1791 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Konsuler generelt (1849 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kontorhold og personale i Kolonialkontoret (1841 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Møbler til guvernementskontorerne (1818 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ostindisk brevbog (1832 - 1880)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ostindiske journaler (1847 - 1892)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ostindiske koncepter (1847 - 1852)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ostindiske kopibøger (1847 - 1892)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Regeringens rapporter (1802 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Register til Vestindisk journal (1773 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Register til Vestindisk kopibog (1771 - 1934)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Registre til ostindiske kopibøger (1847 - 1867)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Registre til ostindske journaler (1847 - 1868)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Rekvisitionssager (1885 - 1914)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager til ostindiske journaler (1847 - 1889)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager til Vestindisk journal (1773 - 1924)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. indkøb og afsendelse af bøger til offentlige kontorer på øerne (1852 - 1904)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. Kolonialkontorets personale samt Vestindisk Pakhusforvalter (1848 - 1920)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. Kolonialrådet (1852 - 1862)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. prokuratorer (1856 - 1915)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Samling af på øerne benyttede blanketformularer (1849 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor St.Thomas råds rapporter (1802 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Stemplet papir (1848 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Vestindisk journal (1773 - 1933)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Vestindisk kopibog (1771 - 1934)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Visdomsbøger til vestindisk journal (1813 - 1917)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Alfabetisk registratur til europæisk kopibog (1754 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Amerikansk og afrikansk kopibog (1755 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Ekstrakter af indkomne vestindiske breve (1755 - 1758)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Europæisk kopibog (1754 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne breve fra bogholder og kammerråd Reimer Haagensen på St. Croix (1755 - 1758)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne breve fra generalguvernøren og guvernementet på St. Croix (1756 - 1759)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne breve fra guvernementet på St. Thomas (1758 - 1759)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne breve fra kommandør og amtmand Jacob Nicolaj Holst på St. Thomas (1757 - 1759)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Indkomne diverse ujournaliserede vestindiske breve (1755 - 1759)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Journal (1754 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Journalregister (1754 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Journalsager (1754 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Koncepter til amerikansk og afrikansk kopibog (1755 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Koncepter til europæiske kopibøger (1754 - 1758)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Amerikansk og afrikansk kopibog (1755 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til europæisk kopibog (1754 - 1755)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Vestindisk-Guineisk tegnebog (1755 - 1760)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindisk-Guineisk tegnebog (1755 - 1760)
Rigsarkivet, 2. Afdeling Fremvisningsnøgle til Vestindisk journal (1982 - 1982)
Specialkommissariatet Daybooks ind- og udgående breve (1917 - 1918)
Specialkommissariatet Emneordnede sager (1901 - 1920)
Specialkommissariatet Kopibog (1917 - 1918)
St. Thomas Byfoged Kopibog over ind- og udgåede skrivelser (1859 - 1888)
St. Thomas Byfoged Kopibøger (1832 - 1901)
St. Thomas Byfoged Referatprotokoller (1871 - 1901)
St. Thomas Byfoged Register til referatprotokol (1859 - 1867)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Dispacheuren på St. Thomas Journal (1855 - 1905)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Kommission til optagelse af lister over frikulørte Forhandlingsprotokol (1809 - 1809)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for udgåede skrivelser til guvernementet, St. Thomas (1824 - 1831)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1824 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journaler for ind- og udgående skrivelser (1898 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journaler for indkomne skrivelser fra Guvernementet/Præsidentskabet, St. Thomas (1824 - 1879)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journaler for indkomne skrivelser fra Rådet, St. Thomas (1824 - 1853)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopibog (1910 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier af/koncepter til afsendte skrivelser til generalguvernøren/guvernøren (1849 - 1856)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier af/koncepter til udgåede skrivelser til Guvernementet/præsidentskabet på St. Thomas (1824 - 1856)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier og koncepter til udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1824 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier og koncepter til udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1857 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager til journaler for indkomne skrivelser fra Kommandantskabet/Guvernementet på St. Thomas (1788 - 1854)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager til journaler for indkomne skrivelser fra Rådet, St. Thomas (1815 - 1853)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet i Christiansteds Jurisdiktions Landdistrikt Protokol for stemmelister (1907 - 1936)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet i Christiansteds Jurisdiktions Landdistrikt Valgbøger (1865 - 1905)
Vestindisk-Guineisk Kompagni Instruktionsprotokol (1723 - 1784)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Journal (1741 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på Guineakysten Sekretprotokol (1723 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Croix Afskrifter og ekstrakter af sekretprotokoller, ført på St. Croix (1744 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Croix Kopibog for Det sekrete Råd (1744 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Forhandlingsprotokol (1703 - 1749)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Kompendier af resolutioner i sekretprotokoller (1723 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Request- og resolutionsprotokoller (1710 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Request- og resolutionsprotokoller (1733 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Sekretprotokol, ført på St. Thomas (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Amerikansk og afrikansk kopibog (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Ansøgninger m.m. (1709 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Arkivregistraturer, dokumentfortegnelse og gamle omslag (1658 - 1680)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Blandede vestindisk-guineiske og ostindiske sager (1706 - 1851)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter fra Vestindien (1674 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter, indkomne og udgåede (1624 - 1681)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Brevkopibog (1671 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Brevkopibog til Guinea, St. Thomas og i Europa (1698 - 1702)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Direktions- og generalforsamlingsprotokol (1697 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Direktionsprotokol (1671 - 1688)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Europæisk brevkopibog (1682 - 1690)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Europæiske breve og dokumenter (1673 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Generalforsamlingsprotokol (1741 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til direktionsprotokol litra B (1680 - 1682)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til instruks- og bestallingsbog (1698 - 1717)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indkomne breve fra diverse udenlandske kommissionærer og korrespondenter (1712 - 1750)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indkomne breve fra kommissionærer i Helsingør (1706 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog til europæiske missiver (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog ved kompagniets kontor i København (1690 - 1713)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopier af generalbreve med bilag (1752 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Om Vestindien. Diverse dokumenter indsamlet af Etatsråd Martfeldt (1690 - 1767)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Participantresolutioner (1680 - 1713)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Particuliere Copie-Bog for Correspondencen (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Protokol indeholdende diverse vestindiske og guineiske efterretninger, især ekstrakter af kgl. resolutioner (1716 - 1759)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Referater og vota (1699 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register til Amerikanske og afrikanske kopibog (1703 - 1717)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register til Kopibog til europæiske missiver (1703 - 1722)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Diverse brevkopibøger fra St. Thomas (1673 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ekstrakter af indgående skrivelser fra kompagniet (1741 - 1743)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Forordninger, udstedt af Guvernør Adolph Esmit og rådet (1683 - 1683)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Journaler over det på St. Thomas passerede (1680 - 1714)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibog for breve fra kompagniets direktion (1723 - 1731)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger (1687 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger for breve til Vestindisk-guinesisk direktion (1733 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger, breve til Europa (1695 - 1705)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibøger, ført på St. Thomas (1686 - 1709)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Viceguvernør Christopher Heins' kopibog (1689 - 1689)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Brevbøger (1703 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Dagjournaler (1698 - 1705)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Diariebøger (1744 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Kompagniets anordninger og ordre til guvernementerne (1733 - 1749)
Vestindiske Regering, Georg Albrecht Koefoeds Embedsarkiv Materiale (1814 - 1839)
Her finder du materiale som vedrører forskellige former for administrativ sagsbehandling i hhv. den lokale og den centrale administration af Dansk Vestindien. Det er f.eks. korrespondance, kopibøger, referatprotokoller, registre, koncepter til skrivelser osv.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.