Lægdsruller fra hele landet

Arkiv Indhold
1. Sjællandske Udskrivningsdistrikt Landrulle. Lægdsrulle (Hovedrulle) (1847 - 1858)
1. Sjællandske Udskrivningsdistrikt Landrulle. Omskreven lægdsrulle og omskreven tilgangsliste, litra Z-D (1847 - 1854)
1. Sjællandske Udskrivningsdistrikt Landrulle. Omskrevet lægdsrulle (Hovedrulle) (1847 - 1851)
1. Sjællandske Udskrivningsdistrikt Landrulle. Register til omskreven lægdsrulle. Staden København (1847 - 1851)
1. Udskrivningsdistrikt Landrulle. Tilgangsliste (1848 - 1861)
1. Udskrivningskreds Arkivregistratur, Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. Udskrivningskreds. Med en indledning af arkivar Knud Rasmussen (1830 - 1930)
1. Udskrivningskreds Landrulle. Hovedrulle med omskrevne tilgangslister (1861 - 1891)
1. Udskrivningskreds Landrulle. Register til tilgangsliste. 2.-4. lægd (1877 - 1912)
1. Udskrivningskreds Landrulle. Register til tilgangslister. 1. lægd (1848 - 1940)
1. Udskrivningskreds Landrulle. Tilgangsliste (1861 - 1956)
1. Udskrivningskreds Omskrevet tilgangsliste [bd. nr 83 er begyndt af 1. Sjællandske Udskrivningsdistrikt 1849-1851, og fortsætter 1851-1861 som 1. Udskrivningsdistrikt] (1849 - 1956)
1. Udskrivningskreds Register til tilgangsliste. Frederiksberg, 5. lægd (1903 - 1952)
2. Udskrivningsdistrikt Landrulle. Omskrevet tilgangsliste (1848 - 1860)
3. Udskrivningskreds Tilgangsliste til sørulle (1862 - 1922)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Folioregistratur 260: Fortegnelse over lægdsruller 1789-ca.1863 (1789 - 1863)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Lægdsruller (1789 - 1864)
Grevskabet Langelands Gods Søruller (1809 - 1832)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Lægdsruller, 7. Udskrivningskreds (1911 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 1. Udskrivningskreds (1861 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 2. Udskrivningskreds (1859 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 3. Udskrivningskreds (1860 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds (1859 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 5. Udskrivningskreds (1860 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 6. Udskrivningskreds (1862 - 1932)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler De nørrejyske købstæders og landsognes lægdsbetegnelser (1789 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Lægdsrulleforkortelser (1788 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Lægdsrullernes bogstavbetegnelser (1793 - 1956)
Muckadell Amtmandskab Sørulle (1809 - 1843)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 09: Lægdsruller I (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 10: Lægdsruller II (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 32: Lægdsrulleforkortelser (2002 - 2002)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sessionskoder til lægdsruller.Materiale fra Rigsarkivets læsesal (1855 - 1954)
Stamhuset Broholm Søruller (1802 - 1849)
Lægdsruller 1789-1931 fra hele landet med oplysning om værnepligtige mænd. Ført af de centrale myndigheder.
Læs mere om Lægdsruller fra hele landet