Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer - Rigsarkivet

Arkiv Indhold
Asiatisk Kompagni Vejledende Arkivregistratur XIV, Asiatiske, Vestindiske og Guineiske Handelskompagnier (1670 - 1850)
Danmarks Statistik Teknologi. Centraladministrationens behandling af teknologisager (1762 - 1996)
Danske Kancelli Seddelregistratur 14-19: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg (1481 - 1660)
Danske Kancelli Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Danske Kancelli Vejledende Arkivregistratur I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner. 2. udgave. (1454 - 1848)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Folioregistratur 250: Afregninger med statsleverandører fra det 17. århundrede (1594 - 1726)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Danske Kancellis Udenrigske Afdeling (1571 - 1698)
Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen Folioregistratur 257: DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6". (1880 - 1932)
De Kongelige Ridderordeners Kapitel Seddelregistratur 8: Ordenskapitlet (1660 - 1852)
Den Danske Gradmåling Arkivregistratur, Videnskabernes Selskab m.v. (1757 - 1978)
Den kongelige Staldetat Seddelregistratur 8: Den kongelige Staldetat (1680 - 1900)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 42: Departementet for Udenrigske Anliggender, Almindelig del (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 43: Departementet for Udenrigske Anliggender, Speciel del (1770 - 1848)
Finanskassedirektionen Vejledende Arkivregistratur III. Finansarkiverne 1660-1848 og Generalpostdirektionens arkiv 1711-1848 (1660 - 1896)
Finanskollegiet Folioregistratur 236: Finanskollegiet 1771-1784 (1771 - 1784)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over Søværnets skibsjournaler 1900-1969 (1995 - 1995)
Gehejmekonseilet Seddelregistratur 8: Gehejmekonseillet (1670 - 1770)
Gehejmestatsrådet Seddelregistratur 8: Gehjemestatsrådet (1772 - 1848)
Gejstlige Arkiver, Lunde biskop Vejledende Arkivregistratur XVII. Lokalarkiver til 1559. Gejstlige Arkiver I: Ærkestiftet og Roskilde Stift (1022 - 1700)
Gejstlige Arkiver, Ribe Biskop Dokumenter/breve (1477 - 1597)
Gejstlige Arkiver, Ribe Biskop Vejledende Arkivregistratur XVIII. Lokalarkiver til 1559. Gejstlige Arkiver II: Odense Stift, Jyske Stifter og Slesvig Stift (0948 - 1700)
Generalauditøren Seddelregistratur 59: Excerpter af militære skiftesager fra Generalauditørens arkiv (1743 - 1856)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Folioregistratur 260: Fortegnelse over lægdsruller 1789-ca.1863 (1789 - 1863)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Folioregistratur 249: Samlede sager til konsulatsjournal. Tidligere benævnt "Foreløbig arkivregistratur serie 1 nr. 1 (1762 - 1866)
Hofmarskallatet Seddelregistratur 8: Overhofmarskallatet (1900 - 1950)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Seddelregistratur 8: Hoffourerkontoret (1727 - 1900)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Seddelregistratur 44: Regeringskancelliet i Glückstadt (1900 - 1950)
Højesteret Seddelregistratur 21: Specialregistratur over dokumenter og akter vedkommende diverse retssager 1663-1750 (1663 - 1750)
Ingeniørkorpset, Ingeniørkorpsets Regnskabsarkiv Arkivregistratur. Ingeniørkorpsets arkiv (1697 - 1932)
Koloniernes Centralbestyrelse Vejledende Arkivregistratur XX. Koloniernes Centralbestyrelse (1847 - 1934)
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat Vejledende Arkivregistratur XXII. Kommercekollegiet 1735-1816 (1735 - 1825)
Kongehuset Christian 2. Münchensamlingen, Ærkebiskop Olav Engelbrechtsen i landflygtighed Vejledende Arkivregistratur XV, Münchensamlingen (1277 - 1537)
Kongehuset, Christian 8., konge Vejledende Arkivregistratur XIII. Kongehusarkivet fra kongerne Frederik VI's, Christian VIII's og Frederik VII's arkiv (1767 - 1883)
Kongehuset, Frederik 6., konge Samlinger til dronning Caroline Mathildes historie (1771 - 1840)
Kongens Retterting Seddelregistratur 21: Kongens Retterting (1536 - 1660)
Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Vejledende Arkivregistratur XXI. Københavns Universitet (1479 - 1978)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland: Seddelregistratur til samlingen af kort og tegninger (1960 - 1970)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur VI. Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele. En oversigt (1500 - 1920)
Min. for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 2. Kontor Ansøgninger om overlærerembeder mv. 1850-1915. Alfabetisk fortegnelse over ansøgere. Forløbige Arkivregistraturer serie 5, nr.1. (1850 - 1915)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Seddelregistratur 83: Slesvig-Holstenske regnskaber -1580 (1450 - 1583)
Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber Folioregistratur 229a: Registratur over lensregnskabsekstrakter (1570 - 1599)
Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber Seddelregistratur 77-78: Lensregnskaber (1559 - 1662)
Rentekammeret Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet (1660 - 1848)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848 (1660 - 1848)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Arkivregistratur. Statens Civile Bygningsadministration (1738 - 1917)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Folioregistratur 191: Tyske Rentekammer (1660 - 1848)
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber Seddelregistratur 83: Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber (1680 - 1865)
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber Seddelregistratur 84: Diverse Slesvig-Holstenske regnskaber fra diverse fyrstlige arkiver (1900 - 1950)
Reviderede Regnskaber, Fiskemesterregnskaber Seddelregistratur 86: Fiskemesterregnskaber (1660 - 1770)
Reviderede Regnskaber, Godsregnskaber Seddelregistratur 86: Godsregnskaber (1660 - 1890)
Reviderede Regnskaber, Hofkasseregnskaber Seddelregistratur 8: Hofholdningsregnskaber 1660-1848 (1660 - 1848)
Reviderede Regnskaber, Københavnske Regnskaber Seddelregistratur 81: Københavnske Regnskaber (1661 - 1852)
Reviderede Regnskaber, Købstadsregnskaber Seddelregistratur 81-82: Købstadsregnskaber (1655 - 1864)
Reviderede Regnskaber, Regimentsdistriktsregnskaber Seddelregistratur 80: Regimentsdistriktsregnskaber (1670 - 1721)
Reviderede Regnskaber, Rytterdistriktsregnskaber Seddelregistratur 80: Rytterdistriktsregnskaber (1716 - 1796)
Reviderede Regnskaber, Schleswig-Holsteinische Hauptcasse Seddelregistratur 84: Hertugdømmernes kasse- og toldregnskaber (1680 - 1851)
Reviderede Regnskaber, Skov- og jagtregnskaber Seddelregistratur 86: Skov- og teglværksregnskaber (1980 - 1990)
Reviderede Regnskaber, Slesvig-Holstenske Ekstraskatteregnskaber Seddelregistratur 83: Slesvigske ekstraskatteregnskaber (1762 - 1849)
Reviderede Regnskaber, Slesvig-Holstenske Toldregnskaber Seddelregistratur 83: Slesvigske Toldregnskaber (1965 - 1968)
Reviderede Regnskaber, Sømilitære Regnskaber Seddelregistratur 86: Marinens regnskaber (1655 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Arkivhænder (1564 - 1967)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Folioregistratur 294: Skibsregister, alfabetisk efter skibsnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 2. Afdeling Fremvisningsnøgle til Vestindisk journal (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet Ny kronologisk række (0943 - 1450)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur til Håndskriftsamlingen I-XVII (1985 - 1987)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur til vestindiske arkivalier i National Archives, Washington DC (1672 - 1917)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur. Tyske arkivalier om Danmark (1848 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie i russiske arkiver. Resultater af et forskningsprojekt (1994 - 1994)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler De königsbergske afskrifter: Kronologisk seddelregistratur til s. 1-2104 (1250 - 1639)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler De ældste danske arkivregistraturer udgivne efter besluting af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter originaler i Geheimearkivet ved T.A. Becker (1852 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Det Mosaiske Troessamfund i København med nedlagte troessamfund i provinsen - en arkivregistratur (1993 - 1993)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Domænekontorets kortaflevering 1917. Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 5 (1779 - 1899)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler DSB's ældre bygningstegninger. Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 4 (1962 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler DSB's ældre normaltegninger. Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 3 (1962 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 10-14: Thorkelins registratur over Geheimearkivet (1800 - 1810)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 136a: Designationer over de fra Det kongelige Hoffourerkontor i 1876 og 1912 afleverede arkivalier (1876 - 1912)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 137: Søetatens kort- og tegningssamling Designation A (1805 - 1805)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 137: Søetatens kort- og tegningssamling Designation A, Register (1805 - 1805)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 138: Søetatens kort- og tegningssamling Des. B (1850 - 1860)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 139: Søetatens kort- og tegningssamling Designation C (1850 - 1850)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 139: Søetatens kort- og tegningssamling Designation C, Register (1870 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: G-nøgle. Konkordans fra Folioregistratur 154a til de nuværende numre i Søetatens G-designation (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Orlogsværftets tegninger af skibe m.m., aflevering 1945. Afskrift. (1768 - 1897)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Oversigt (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Register (1963 - 1966)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154b: Orlogsværftets ældre arkivsager, aflevering 1945 (1960 - 1967)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 160: Forklaring til Pastor Emeritus Erhard Qvistgårds seddelregister til skattemandtal 1743 (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 165: Fortegnelse over arkivafleveringen fra Statsarkivet i Kiel (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 165a2: Arkivafleveringen fra Kiel 1936: Fortegnelse over sagerne i de enkelte læg (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 166: Fortegnelse over Trankebarregeringens arkiv ved Knud Heiberg (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 167: Arkivafleveringerne fra Rigsarkivet til Island i årene 1904 og 1927 (1927 - 1927)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 168: Fortegnelse over de i henhold til konventionen af 13. september 1851 mellem Danmark og Sverige-Norge afleverede arkivalier (1930 - 1930)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 168b: Fortegnelse over de i december 1937 fra det danske rigsarkiv til Riksarkivet i Oslo afleverede arkivalier (1937 - 1937)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 169a1: Oversigt over Fonden ad Usus Publicos' udgifter (1940 - 1940)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 169a1: Registratur over Fonden ad Usus Publicos Arkiv med register over ansøgninger 1765-1842. Udarbejdet af H. Glarbo (1940 - 1940)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 169b1: Registratur over Kunstakademiets arkiv 1754-1920/21 (1938 - 1943)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 169b2: Designation over Kunstakademiets aflevering 30. juni 1954 (1955 - 1956)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 171: Fortegnelse over Johan Bülows efterladte samlinger (1943 - 1943)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 173: Registratur over Frederik III's og Christian V's matrikler (1939 - 1939)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 174: Fortegnelse over arkivalier afleverede fra Norge i august 1939 (1939 - 1939)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 175a: Foreløbig oversigt over Universitetets arkiv. Udarbejdet af Victor Petersen (1923 - 1923)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 176: Forklaring til Oberst, Kammerhere A. Willemoes seddelregister til Danske Kancellis Testamenter (1707 - 1810)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 189: Grønlands Handel og Styrelse (1956 - 1956)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 198: Søetatens kort- og tegningssamling, Designation K (1700 - 1940)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 204: Beretninger fra Besættelsestiden. Foreløbig fortegnelse 1967 (1940 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 221: Endeligt registrerede pergamentfragmenter (1975 - 2016)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 228: Grundregistreringen af kort og tegninger (1979 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 229b: Lensregnskabsekstrakter, register (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 230: Pergamenter og ældre papirbreve (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 234: Nøgle til henvisninger og forkortelser i H.C. Roedes register over Hofetaten (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 235: Det kongelige Teater og Kapel m.m. (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 242: Foreløbig oversigt over 1. afd.s registraturer og hjælpemidler (1975 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 243: Kort- og tegningssamlingen, Oversigt 1978 (1978 - 1978)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 243: Kort- og tegningssamlingen, Oversigt 1989 (1989 - 1989)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 245: Kabinetsarkiver (1656-) 1660-1889. En oversigt over seddelregistratur 7 (1979 - 1979)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 246: Søetaten. Snyderegistratur I (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 247: Landetaten. Snyderegistratur II (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 248: Fortegnelse over Generaltoldkammer- og Kommercekollegiets Handels- og konsulatssager (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 253: Arkivvæsenets arkiv -1963. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 7, nr. 1". (1965 - 1965)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 254: Søetaten I (1981 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 255: Materiale til en vejledning om Indenrigsministeriets arkiv (1975 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 256: Fortegnelse over folioregistraturer på 2. afdeling (1977 - 1977)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 258: Gesandtskabet i Washington, Akter 1930-1946. Afleveringer 1960-1962 (1963 - 1963)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 259: Lægdsruller, sognefortegnelser og forkortelser (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 264: Privatarkiver på pergament (1985 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 265. Oversigt over folketællingerne fra Holsten og Lauenburg (1803 - 1855)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 267: Generalpostdirektionen (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 268: Danica-film (1946 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 27: Registrant til svenske sager (1810 - 1810)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 278: Kort- og tegningssamlingen. U-samlingen. Overvejinspektørens aflevering 1936 (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 279: Det kongelige Vajsenhus (1715 - 1967)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 281: Den kongelige Mønt (1993 - 1993)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 281: Kunstakademiet (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 282: Departementet for Udenrigske Anliggender. Departementet i almindelighed (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 283: Nyboders husbøger (1985 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 284: Middelalderlige håndskriftfragmenter. Aftagne fragmenter. Omslag om lensregnskaber. Ved Esben Albrechtsen (1976 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 285: Generalkommissariatets arkiver, Søetaten (1979 - 1979)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 286: KTS, Rentekammersamlingen (1600 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 288: Kort- og tegningssamlingen. Krigsministeriets aflevering 1916 (1988 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 289: Diverse samlinger (1989 - 1989)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 290: Søetatens restsamling (1989 - 1989)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 291: KTS, U-samlingerne (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 292: Kort og tegningssamlingen, Inventarfortegnelse (1986 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 295: Orlogsværftets tegningsarkiv. Skibstegninger (1977 - 1977)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 296: Fortegnelse over tegninger afleveret fra Orlogsværftet med tilhørende arkivalier ca. 1840-1970 (1981 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 298: Skibstegninger, Dansk-norske krigsskibe 1690-1848 i Søetatens kort- og tegningssamling (1999 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 30: Eschel Lohmanns registratur over Gemeinschaftliches Archiv på Gottorp Slot (1734 - 1734)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 30: Finn Magnussens københavnske registratur (1820 - 1820)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 32a: Oversigt over fordelingen af sagerne i Gemeinschaftliches Archiv ved omordningen 1959 (1959 - 1959)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 34: Supplement til folioregistratur 32 over Gemeinschaftliches Archiv fra Gottorp Slot (1829 - 1933)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 34a: Alfabetisk register til folioregistratur 32 og 34 (1830 - 1830)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 35: Ny registratur til Gemeinschaftliches Archiv, udarbejdet af Finn Magnussen (1829 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 36: Fortegnelse over Breitenauiana i Gemeinschaftliches Archiv (1829 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 37: Fortegnelse over Breitenauiana i Gottorpske Arkiv (1829 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 38: v. Utenhofs registratur over Gemeinschaftliches Archiv (1533 - 1533)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 39: Gemeinschaftliches Archiv 1598, koncepteksemplar (1598 - 1598)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 4: Fortegnelse over arkivet på Københavns Slot (1664 - 1664)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 40: Registraturer m.m. vedr, det senere Gemeinschaftliches Archiv, 15. årh. (1599 - 1599)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 41: Originalt renskrift af folioregistratur 39 (1598 - 1598)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 42: Repertorium over Gemeinschaftliches Archiv ved Moth og Niederstedt (1671 - 1671)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 43: Revideret eksemplar af folioregistratur 42 (1715 - 1715)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 45: Danske kongers historie ved Thorkelin og N.M. Petersen (1800 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 51: Sverige (1810 - 1810)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 53: Gamle dokumenter fra Skåne (1820 - 1820)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 54: Fortegnelse over sager vedr. Sverige afleveret til Det kongelige Bibliotek 1826 (1826 - 1826)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 55: Sager afleveret til Norge 1820 (1820 - 1820)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 56: Norge (1825 - 1825)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 57: Norske papirer (1825 - 1825)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 577: Udenrigsministeriets samlede sager 1856-1910 (1960 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 58: Ribe stiftkistes papirer ved Grønlund (1830 - 1830)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 58b: Ribe bispedømmes og kapitels diplomer (1830 - 1830)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 6: Tysk oversættelse af Geheimearkivets registratur (1684 - 1684)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 61: Kommissionsforretning vedr. de Langebek'ske samlingers fordeling (1775 - 1777)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 61b: Efterretninger om de Langebek'ske samlinger (1775 - 1777)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 63: TKUA: Breve til kongerne fra lærde mænd m.v. (1800 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 63a: Register til folioregistratur 63 (1800 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 65: Fortegnelse over diverse arkivalier fundne 1779 (1779 - 1779)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 68: Fortegnelse over afskrifter af Christian II's papirer i München (1827 - 1828)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 69: Voss' registratur over topografisk samling på pergament bind 1 (1770 - 1770)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 70: Voss' registratur over topografisk samling på pergament, bind 2 (1780 - 1780)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 71: Voss' registratur over topografisk samling på pergament, bind 3 (1785 - 1785)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 77: Norske samlinger ved N.M. Petersen (1830 - 1830)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 78: Danske samlinger I ved N.M. Petersen (1840 - 1840)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 79: Danske samlinger II ved N.M. Petersen (1840 - 1840)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 8: Bartholins repertorium over det kongelige danske arkiv (1720 - 1720)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 80a: Generalkatalog over Münchensamlingen (1830 - 1830)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 80c: Konkordans til Münchensamlingen (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 81: Register til registranten over Danske Samlinger, folioregistratur 78-79 (1848 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 1: Fortegnelse over skibsjournaler 1675-1750 (1855 - 1870)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 2: Fortegnelse over skibsjournaler 1675-1830 (1870 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 3: Fortegnelse over skibsjournaler 1757-1897 (1898 - 1898)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 4: Arkivdesignation over skibsjournaler 1675-1756 (1800 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 c: Afleveringsdesignation for Marineministeriet, herunder Søetatens kort- og tegningssamling Designation D og H (1896 - 1896)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 9: Hans Grams repertorium over Gehejmearkivet (1734 - 1734)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over fotografier fra Auswärtiges Amt, SS-kontorer m.v. Foreløbige arkivregistraturer 8,1. (1965 - 1965)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Hedemanns tegningsarkiv, De danske Statsbaner. Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 3 (1962 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Håndskriftsamlingen (1992 - 2009)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over arkivalier i Rigsarkivet vedr. Modum Blåfarveværk 1776-1814 (1990 - 1990)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over Rigsarkivets nyere arkiver I. Foreløbige arkivregistraturer, ny serie nr. 4 ved C. Rise Hansen (1972 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Partikulærkammeret og De Kgl. Slotte og Haver. Filmfortegnelser nr. 2 (1975 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til folioregistraturerne (1970 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over Den Arnamagnæanske Kommissions arkiv (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rothes tegningsarkiv, Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 1 (1845 - 1885)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 102: Holstenske og lauenburgske rentekammersager (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 103-105: Negativsamlingen (1880 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: De Kongelige Kunstsamlinger m. havevæsenet (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: Det Kgl. Teater og Kapel (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: Institutioner og kommissioner i tilknytning til Danske Kancelli (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: Tillæg til Danske Kancelli (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 13: Den Kongelige Direktion for Universitetet og De Lærde Skoler (1805 - 1849)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 2: Håndskriftsamlingen. Speciel dansk-norsk personelhistorie (1943 - 1943)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 21: Admiralitetsretten (1611 - 1613)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 21: Overkriminalretten 1807-1809 (1807 - 1809)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 23: Fødselsstiftelsen m.v. (1920 - 1930)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 25: "Christiernus Secundus" (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 25: Breve fra Danske Kancellis Arkiv (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 26-27: Kronologisk register til Folioregistratur 51 (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 27: Kronologisk register til Svenske Jordebøger (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 28 mv.: Samling af breve til den danske adels historie (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 3: D-film, emneordnet (1950 - 1998)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 44: Ministerierne for Slesvig og Holsten (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 44: Specialregistratur, Königliches Erbhaus 1642-1808 (1642 - 1808)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 44: Specialregistratur, Königreiche Dänemark und Norwegen 1626-1758 (1850 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 45-52: Rentekammeret (1660 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 5: Kort- og tegningssamlingen (1930 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 5: Kort- og tegningssamlingen, afskrift (1930 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 53: Generaltoldkammeret (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 54: Finansarkiver (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 55: Handelsselskaber og industriforetagender (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 57: Landetaten (1850 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 58-59: Specialregistratur over Stenbockske sager fra Kommissionen af 4.12.1714 (1707 - 1715)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 6: Kort og tegninger uden for kortsamlingen (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 7: Kabinetsarkivet (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 73-75: Søetaten (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 75: Skibsjournaler nr. 994-1469d (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 79-80: Amtsregnskaber (1880 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 82: Slotsregnskaber før 1848 (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 83: Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 83: Slesvig-Holstenske byregnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 83: Slesvig-Holstenske militære regnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 84: Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Fæstningsregnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Militære regnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Regnskaber fra midlertidigt besatte lande (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Toldregnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 87: Diverse reviderede regnskaber (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 88: Arkivalier af fremmed proveniens (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 88: Arkivalier af fremmed proveniens (1930 - 1937)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 88: Midlertidigt besatte lande (1682 - 1726)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 89-92: Sønderjyske Fyrstearkiver (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 9-11: Danske Kancelli (1900 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 92: Håndskriftsamlingen, kronologisk samling (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 92: Kronologisk specialregistratur til Hansborgarkivet F.A.XXIX (1850 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 93-95, Dresselkort (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur I: A 1 Arvesuccessionen og suveræniteten (1648 - 1707)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur I: A 2 Kongehuset (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur II: B 1 Håndfæstninger (1466 - 1650)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur II: B 2 Hyldninger (1467 - 1656)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur II: B 3 Unionen (1397 - 1425)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur II: B 4 Bispernes afsættelse (1536 - 1542)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur II: B 5 Rigsråd og stænder (1436 - 1676)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur III: C 1 Forholdet til gejstligheden (1460 - 1533)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur III: C 2 Love (1521 - 1776)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur III: C 3 Domme m.v. (1459 - 1662)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IV: C 4 Processer (1662 - 1772)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IV: C 5 Len (1396 - 1771)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IV: C 6 Adkomster (1451 - 1734)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IX: F 3 Fyrstlige arkiver, Sønderjyske Hertuger (1400 - 1700)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IX: F 4 Fyrstlige arkiver, Hans d. Ældre (Hansborgarkivet) (1433 - 1580)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur over danske middelalderlige regnskaber (1200 - 1559)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur over vokssegl og afstøbninger (1900 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur V: C 7 Gældsbreve og kvitteringer (1354 - 1664)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur V: C 8 Kong Valdemars jordebog (1290 - 1300)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur VI: D Særligt stillede landskaber og unionsriger (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur VII: E Forholdet til udlandet (1454 - 1699)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur VIII: F 1 - F 2 Fyrstlige arkiver, Gemeinschaftliches Archiv (Fællesarkivet) (0834 - 1669)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur X: F 5 Fyrstlige arkiver, Gottorp (1059 - 1707)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur X: F 6 Fyrstearkiver, Oldenburgske Grever (1454 - 1661)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur X: F 7 Schauenburg (1293 - 1653)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XI: Gejstlige arkiver (1000 - 1662)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XII: Københavns arkiv (1000 - 1700)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XIII: Købstadsarkiver (1100 - 1700)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XIV: Godsarkiver (1100 - 1700)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XV-XVI: Privatarkiver på pergament (1000 - 1500)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Adelsdiplomer og lærebreve (1433 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Arkivalier af fremmed proveniens (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Privatarkiver, kronologisk række (1327 - 1844)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Universitetets arkiv (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVIII: Privatarkiver på papir (1191 - 1760)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVIII: Privatarkiver på papir, kronologisk (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur: Danske selskabs membraner og papirer (1085 - 1753)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sessionskoder til lægdsruller. Materiale fra Rigsarkivets læsesal (1855 - 1954)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sources of the history of North Africa, Asia and Oceania in Denmark. Compiled by C. Rise Hansen (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Summarisk fortegnelse over 1. Afdelings folioregistraturer (1980 - 2000)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Summarisk register til seddelregistratur over vokssegl og afstøbninger (1900 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Topografisk samling på papir, kronologisk registratur (1171 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Topografisk samling på papir, summarisk stedregister (1171 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Topografisk samling på papir: Hjælp til søgning, af Michael Gelting (1171 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Topografisk samling på pergament, henvisningssedler (1171 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske civile og militære myndigheder og tyske partiinstitutioner 1934-1947. Arkivalier i Rigsarkivet og Landsarkiverne (1972 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske Kancellis Udenrigske afdeling mv. Filmfortegnelser nr. 1 (1975 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur IV. Privatarkiver fra det 19. århundrede (1800 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur IX. Privatarkiver fra tidsrummet 1660-1800 (1660 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur V. Danmarks kirkebøger. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. (1600 - 1891)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur VIII. Privatarkiver før 1660 (1948 - 1948)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur XX. The Central Management of the Colonies. Introduction to Vejledende arkivregistratur XX. (1848 - 1933)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur XXIV. The Department of Foreign Affairs 1770-1848 (1770 - 1848)
Statens Arkiver, Rigsarkivet Alfabetisk register til Rigsarkivets almindelige brevjournal (1889 - 1905)
Statens Arkiver, Rigsarkivet Rigsarkivets almindelige brevjournal (1889 - 1905)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Vejledende Arkivregistratur X. De Sønderjyske Fyrstearkiver (1269 - 1816)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Seddelregistratur 22:Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling (1460 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Vejledende Arkivregistratur VII. Tyske Kancelli I (1223 - 1851)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Almindelig del (1900 - 1950)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Speciel del (1214 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Vejledende Arkivregistratur XI. Tyske Kancelli II (1214 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Vejledende Arkivregistratur XVI. Danish Department of Foreign Affairs until 1770 (1214 - 1770)
Udenrigsministeriet Folioregistratur 542, Udenrigsministeriets skibslister (1849 - 1903)
Understøttelsesanstalten for Trængende Efterslægt af Medlemmerne i den Ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse Vejledende Arkivregistratur XXIII. Enevældens Finansarkiver (1690 - 1923)
Undervisningsministeriet, Udvalget af 25.08.1955 vedrørende Undervisning af Talelidende, Svagthørende og Læseretarderede Børn i Folkeskolen Arkivregistratur. Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet (1278 - 1966)
Her kan du finde en del af de registraturer, som Rigsarkivet i København har udarbejdet gennem tiden. En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy. De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.