Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Toldvæsen

Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat: Navnekartotek over embedsudnævnelser i Generaltoldkammeret (1760 - 1816)