Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Justitsministeriet

Overinspektionen for Fængselsvæsenet: Fortegnelse over de i Tugt-, Rasp og Forbedringshuset i København den 30. november værende fanger (1850 - 1853)

Indhold