Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Overkrigsretsprotokol (1692 - 1700)

Indhold