Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Admiralitetsretten

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Protokoller over udfærdigede kaperbreve (1810 - 1813)

Indhold