Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Admiralitetsretten

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Opbragte skibe fra Hamborg (1734 - 1736)

Indhold