Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skiftevæsen - Registre og hjælpemidler

Krogerup Gods: Register til Krogerup Gods skifteprotokol 1751-1806 og til Registrerings- og dødsanmeldelsesprotokol for Kronborg Rytterdistrikts Birk 1808-1821 (1751 - 1821)