Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kongehuset

Kommissionerne i Rådstuen for Slottet: Forhandlingsprotokol for den ved kgl. befalinger af 4. okt. 1690 og 28. feb. 1691 udnævnte gehejmekommission angående kongens intraders formering og til at overveje, hvorledes undersåtterne kunne lettes og udgifterne formindskes (1690 - 1691)

Indhold