Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skifter fra København

Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Protokol over kautioner for udeblevne arvingers arvelodder efter Reskript af 31.5.1789 (1789 - 1801)

Indhold