Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling: Speyer stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Speyer til danske konger (1550 - 1718)

Indhold