Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling: Lüneburg stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd, stadssekretæren med flere i Lüneburg til danske konger samt statholder Henrik Rantzau med flere (1546 - 1667)

Indhold