Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling: Sverige: De overordentlige ambassadører og befuldmægtigede kommissærer ved traktaterne i Lund grev Anton af Aldenburg, baron Jens Juel og gehejmestatssekretær Conrad Biermanns gesandtskabsarkiv (1676 - 1676)