Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling: Sverige: De befuldmægtigede kommissærer til grænsemødet ved Brømsebro rigshofmester Corfitz Ulfeld, kansler Christen Thomesen Sehested og rigsråderne Christoffer Urne og Jørgen Seefelds gesandtskabsarkiv (1644 - 1645)