Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling: Rigskredsene: Nedersachsiske Kreds: Nedersachsiske kredsakter (1544 - 1684)