Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

St. Thomas Byfoged: Registrerings- og vurderingsprotokoller (1736 - 1891)