Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

Christiansted Byfoged: Skifteretssessionsprotokoller for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1781 - 1833)