Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen: Register over de fra de vestindiske øer udstedte kgl. anordninger, plakater, reskripter samt kollegiernes, generalguvernørens og lokalregeringens missiver og breve (1625 - 1832)

Indhold