Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor: Forordningen af 6. juni 1833 med senere bestemmelser angående handelen og søfarten på St. Croix (1833 - 1833)

Indhold