Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor: Dokumenter ang. en sag mellem kommandant på St. Thomas, oberstløjtnant U.W. Roepstorff og generalguvernør Peder Clausen (1767 - 1770)

Indhold