Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Social- og sundhedsvæsen

Her finder du kilder, som vedrører social- og sundhedsvæsenets historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev. Se kommende digitaliseringer på Arkivalieronline.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Dødsattester Dødsattester blev indført 1829 i København og 1832 i resten af landet. Ved hvert dødsfald blev der lavet en attest med angivelse af bl.a. dødsårsagen. Frivillige på læsesalene i København, Odense og Viborg fotograferer dødsattesterne, og de lægges på Arkivalieronline efterhånden som projektet skrider frem.
Familieretlige sager, Københavns Overpræsidium Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager. Her finder du registre og journaler til dem, der handler om familieret, herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse. Læs her
Forligskommissioner Her finder du forlig i borgerlige sager, herunder mægling i ægteskabssager, injuriesager, slagsmål eller uoverenstemmelser mellem husbond og tjenestefolk. Oprettet 1795 og nedlagt 1953.
Formynderi og værgemål Her finder du oplysninger om umyndiges båndlagte arv samt værgemål.
Fødselsanstalten i Jylland Fødselsanstalten (også kaldet Fødselsstiftelsen) blev oprettet i 1910 og var beliggende i Århus i Sankt Johannes sogn. I tilknytning hertil var et pleje- og spædbørnehjem, hvor ugifte mødre kunne bo i op til et år.
Fødselsstiftelsen i København Protokoller med de på stiftelsen fødte børn 1774-1925. Læs her
Lægedistrikter m.m. Her vises vaccinations- og jordemoderprotokoller m.v.
Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler og stiftelser Her finder du forskellige arkivalier med forbindelse til socialvæsenet, gamle, syge og fattige.
Her finder du kilder, som vedrører social- og sundhedsvæsenets historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev. Se kommende digitaliseringer på Arkivalieronline.