Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Find din slægt

Her finder du kilder, som slægts- og personalhistorikerne ofte bruger. De indeholder alle oplysninger om enkeltpersoner. Inspiration til nye kilder, tips og triks. Ny i slægtsforskning - få hjælp til at komme i gang! Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev. Se kommende digitaliseringer på Arkivalieronline.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Borgerlige vielser Borgerlige vielser fra perioden 1851-1960:
1851-1923, hvor borgerligt ægteskab kunne indgås hos by- og herredsfogederne, er vielser indført i protokoller vedr. borgerligt ægteskab eller i notarialprotokollerne. Testamenter kan også være indført i sidstnævnte.
1923-1960 er vielser indført i de borgerlige giftefogeders protokoller.
Læs her
Dødsattester Dødsattester blev indført 1829 i København og 1832 i resten af landet. Ved hvert dødsfald blev der lavet en attest med angivelse af bl.a. dødsårsagen. Et hold af frivillige fra Dis-Odense fotograferer dødsattesterne fra Fyn, og de lægges på Arkivalieronline efterhånden, som projektet skrider frem.
Erhvervsarkivet - diverse kartoteker Kartoteker fremstillet på Erhvervsarkivet som hjælpemidler til arkivets samlinger og erhvervsforhold i almindelighed.
Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864 Ansøgninger fra krigsdeltagerne i de to slesvigske krige. Ansøgningerne indeholder oplysninger om tjenestested, deltagelse i slag, om ansøgeren blev såret og meget andet. Se video 1 om erindringsmedaljerne. Se video 2 om erindringsmedaljerne.
Familieretlige sager, Københavns Overpræsidium Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager. Her finder du registre og journaler til dem, der handler om familieret, herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse. Læs her
Folketællinger Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand. Indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv. Fra og med 1845 indeholder folketællingerne oplysninger om de taltes fødested. Se kvikvejledning til folketællinger Læs her
Folketællinger, Sønderjylland Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand. Indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv. Fra og med 1845 indeholder folketællingerne oplysninger om de taltes fødested. Læs her
Formynderi og værgemål Her finder du oplysninger om umyndiges båndlagte arv samt værgemål.
Forsvarets arkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde navnekartoteker med oplysninger om Forsvarets mandskab og med henvisninger til arkivalier fra Forsvarets Arkiver.
Fæsteprotokoller og -breve I fæsteprotokollerne og -brevene er der oplysninger om, hvem der fæstede hvilke gårde samt vilkårene for fæstet. Der er også mange registre til fæsteprotokoller, som endnu ikke kan findes på Arkivalieronline. Læs her
Fæstevæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde navneregistre og andre hjælpemidler til fæsteprotokoller og -breve, så du kan finde dine forfædre, hvis de har været fæstebønder.
Fødselsanstalten i Jylland Fødselsanstalten (også kaldet Fødselsstiftelsen) blev oprettet i 1910 og var beliggende i Århus i Sankt Johannes sogn. I tilknytning hertil var et pleje- og spædbørnehjem, hvor ugifte mødre kunne bo i op til et år.
Fødselsstiftelsen i København Protokoller med de på stiftelsen fødte børn 1774-1925. Læs her
Kirkebøger - Registre og hjælpemidler Her kan du finde navneregistre og andre hjælpemidler til en stor del af kirkebøgerne. Registrene findes også under de enkelte sogne i samlingen "Kirkebøger fra hele landet".
Kirkebøger fra hele landet Her finder du kirkebøger fra hele det danske område. Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte (F), konfirmerede (K), trolovede, viede (V) og døde (D). Der er også afgangslister (A) over fraflyttede, og tilgangslister (T) over tilflyttede i sognet. Endelig er der jævnførelsesregistre (J), som imidlertid sjældent fungerer som det register, det var tænkt som. Se kvikvejledning til kirkebøger Læs her
Kirkebøger fra oversøiske menigheder og feltpræster Her finder du danske kirkebøger som er ført uden for det nuværende danske område samt kirkebøger fra feltpræster. Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte (F), konfirmerede (K), trolovede, viede (V) og døde (D). Der er også afgangslister (A) over fraflyttede, og tilgangslister (T) over tilflyttede i sognet. Endelig er der jævnførelsesregistre (J), som imidlertid sjældent fungerer som det register, det var tænkt som.
Kirkebøger fra Vestindien Her finder du kirkebøger fra Dansk Vestindien. Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte, konfirmerede, trolovede, viede og døde. Læs her
Kirkebøger, Sønderjylland Kirkebøger er præstens protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte, konfirmerede, trolovede, viede og døde. Se kvikvejledning til kirkebøger Læs her
Lavsarkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du få hjælp til at finde dine forfærdre, hvis de har været mestre eller svende i et håndværkerlav.
Lægdsruller fra centraladministrationen Lægdsruller 1706-1931 ført af centraladministrationen med oplysning om værnepligtige mænd i hele landet. Læs her
Lægdsruller fra København Lægdsruller 1847-1921 fra København med oplysning om værnepligtige mænd. Ført af de lokale myndigheder. Læs her
Lægdsruller fra lokaladministrationen Lokalt førte lægdsruller 1692-1957 fra hele landet med oplysning om værnepligtige mænd. Læs her
Lægdsruller, hjælpemidler Her kan du finde de registraturer og brochurer om lægdsruller, som Rigsarkivet har udgivet gennem tiden.
Militære stambøger og personalefortegnelser Oplysninger om menige og officerer i hær og flåde.
Mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918 Levnedsbeskrivelser for sønderjyder som faldt i 1. Verdenskrig.
Mindebladene er ordnet alfabetisk efter efternavn.
Næringsvæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde registre til næringstilladelser og borgerskaber, så du kan finde dine forfædre, hvis de har været selvstændigt erhvervsdrivende.
Personregistre, Sønderjylland I personregistrene finder du fødte 1874-1960 (inkl. klokkeslet for fødsel), viede 1874-1925 og døde 1874-1969 i Sønderjylland.
Bemærk! Registrering foretages i den protokol, der blev ført der, hvor fødslen eller dødsfaldet fandt sted. Hjemmefødsler findes derfor ofte der, hvor forældrene boede, mens fødsler på et hospital typisk findes i købstadens personregister, fordi hospitalerne lå der.
Privatarkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du finde hjælpemidler til st finde rundt i de mange arkiver fra privatpersoner, organisationer og foreninger.
Registre, diverse Her kan du finde en bred samling af registre og kartoteker, der kan hjælpe dig med at finde det du søger i Rigsarkivets samlinger.
Skiftemateriale, Sønderjylland Forskellige typer af skiftemateriale fra Sønderjylland frem til omkring 1870. Se kvikvejledning til skifter indtil 1919 Læs her
Skifter fra København Forskellige typer af skiftearkivalier fra København frem til ca. 1919. Skiftevæsenet i København var meget anderledes end i resten af landet. Læs her
Skifter, hele landet Forskellige typer af skiftearkivalier fra hele landet, undtaget København, frem til ca. 1919. Se kvikvejledning til skifter indtil 1919 Læs her
Skifter, militære Skiftemateriale fra militære myndigheder, rytterregimenterne m.v. Læs her
Skiftevæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du finde navneregistre og andre hjælpemidler hvis du vil finde oplysninger om boet efter en af dine forfædre.