Bestil scanning

Du kan som myndighedsbruger bestille scanninger af dine arkivalier.

Adgang til at bestille scanninger af arkivalier

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre offentlige eller private institutioner kan bestille scanninger af de arkivalier, de selv har afleveret. Offentlige myndigheder kan desuden bestille scanninger af sager, der er afleveret fra de offentlige myndigheder, hvis de helt eller delvist har overtaget disses sagsområde.

Bestilling af scanninger

For at bestille en scanning af et arkivalie skal du:

  1. Bestille arkivaliet i Daisy – Arkivaliet du vil bestille en scanning af, skal altid først bestilles i arkivdatabasen Daisy.
  2. Sende din kvitteringsmail videre – Når bestillingen er gået i gennem, modtager du en mail som kvittering for det bestilte arkivalie. Send kvitteringen videre til den adresse der er oplyst i mailen.

Når vi har modtaget kvitteringsmailen:

  1. Kontakter vi dig for at få præciseret, om du ønsker hele æsken eller eventuelt kun en enkelt sag scannet.
  2. Når vi har kigger nærmere på opgaven, kontakter vi dig med en pris for scanningen.

Vi går ikke i gang, før vi har et betalingstilsagn fra dig.

Bemærk at vi kun sender scanningerne til myndighedens sikre e-mail.

Ønsker myndigheden ikke, eller har myndigheden ikke mulighed for at fremfinde de for scanningsbestillingen nødvendige oplysninger, kan Rigsarkivet tilbyde at gennemføre en arkivundersøgelse for at identificere den ønskede sag.

Ekspeditionstider

Ekspeditionstiderne vil variere fra arkivinstitution til arkivinstitution, men vi tilstræber at kunne sende scanningerne indenfor 3 arbejdsdage.

Arkivdatabasen Daisy

Søg i Rigsarkivets arkivalier og bestil materiale til brug på en læsesal

Avanceret søgning i Daisy
Log ind