09.11.2016

Vi opretholder myndigheders mulighed for hjemlån af egne arkivalier

Rigsarkivet vil fortsat give myndigheder mulighed for at hjemlåne egne arkivalier til administrativt brug. Men vi vil fremover fakturere for eventuelle udgifter til genordning, rykkere, manglende sager eller lignende.

Rigsarkivet varslede den 1. august 2016 en ny ordning for myndigheders brug af egne arkivalier til administrativt brug. Den nye ordning betød at myndigheder i stedet for hjemlån af arkivalier, kunne vælge scanning af arkivalier mod betaling eller at benytte arkivalierne på Rigsarkivets læsesale. Begrundelsen var dels sikrings-, dels besparelseshensyn, idet udlånene erfaringsmæssigt ofte påfører Rigsarkivet omkostninger til genordning af sagerne i forbindelse med tilbageleveringen.

Efter en række henvendelser fra myndigheder, der har tilkendegivet at en sådan ordning medfører væsentlige ulemper for deres sagsbehandling, har Rigsarkivet genovervejet om sikringshensynene, kan varetages på anden måde, herunder ved en revision af den gældende låneordning.

Muligheden for hjemlån bevares

Rigsarkivet vil fortsat tilbyde scanning af arkivalierne mod betaling eller stille arkivalier til rådighed på Rigsarkivets læsesale. Rigsarkivet vil tillige fortsat tilbyde hjemlån af arkivalier – men vil fremover fakturere for eventuelle udgifter til genordning i forbindelse med tilbagelevering, rykkere i forbindelse med overskridelse af lånetiden, manglende sager eller lignende.

Nye låneregler

Rigsarkivet vil inden 1. december 2016 udarbejde udkast til nye låneregler til ikrafttrædelse den 1. januar 2017.

 

De gældende regler for hjemlån kan ses her