Aflevering af papirarkivalier

Statslige myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier, inden de er 30 år gamle. Det fremgår af arkivlovens §13.

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier. I vil blive kontaktet af Rigsarkivet, når afleveringssagen skal starte.

Se om I skal aflevere papirarkivalier i 2014-2016 her i cirkulæreskrivelsen. Tidsplan for hvert ministerieområde findes som bilag i skrivelsen.

Sådan forløber en afleveringssag
  1. Rigsarkivet starter afleveringssagen ved at sende et brev til myndigheden.
  2. Der holdes derefter et møde mellem Rigsarkivet og myndigheden hvor de nærmere forhold om afleveringen drøftes og der aftales en tidsplan.
  3. Efter mødet fremsender Rigsarkivet en afleveringsbestemmelse, som indeholder de aftaler, der er indgået samt en bindende tidsplan for afleveringen.
  4. Myndigheden udfører det afleveringsforberedende arbejde i henhold til afleveringsbestemmelsen, tidsplan og øvrige gældende regler.
  5. Myndigheden afleverer arkivalierne i Rigsarkivets magasin.
  6. Rigsarkivet kvitterer for modtagelsen.
Vejledning

Læs mere om aflevering af papirarkivalier i:

Vejledning til aflevering af papirarkivalier (PDF)
Vejledning om pakning af arkivalier (PDF)