Konference: Nutidens forvaltning - fremtidens arkiver

Rigsarkivet afholder konferencen Nutidens forvaltning - fremtidens arkiver én gang om året. Her får du viden om aktuelle tendenser og problemstillinger i forvaltningens informationshåndtering.

Konferencen henvender sig til:

  • Alle som er interesserede i offentlig forvaltning og arkiver (stat, regioner og kommuner)
  • Beslutningstagere og praktikere i forvaltningens informationshåndtering, f.eks. ESDH-ansvarlige, it-chefer, systemejere.
  • Arkivansatte i kommunale og statslige arkiver, virksomhedsarkiver m.fl.
  • Leverandører af it-ydelser og it-systemer til det offentlige
  • Forskere og undervisere, som beskæftigelser sig med administration og forvaltning i det offentlige

Oplægsholderne hentes blandt forskere, eksperter fra forvaltningen og arkivfolk med særligt indblik i forvaltningens og arkivernes udfordringer.

Konference i 2017: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Den næste konference bliver afholdt den 8. november 2017.

Læs mere og tilmeld dig her

Program for 2017 (PDF)

Vil du have nyheder om næste konference?

Tilmeld dig LinkedIn gruppen: Rigsarkivets konference om forvaltning og arkiv

 

Se billederne fra konferencen i 2016 her:

Konference i 2016

Konference i 2016: Pligten til at huske - retten til at blive glemt

Med EU’s nye persondataforordning er der sat fokus på den enkelte borgers ret til at kontrollere brugen af egne oplysninger. Det er relevant i en tid, hvor data er en samfundsmæssig ressource, men hvor stiller den diskussion arkiverne og dermed fremtidens historie om vores nutid?

Hvad er konsekvenserne for fremtidens historieskrivning, hvis retten til at blive glemt udnyttes i vid udstrækning? Hvem skal bestemme, hvad der skal glemmes, og hvad der skal huskes? Har samfundet og borgeren ikke en pligt til at huske?

Se oplægsholdernes præsentationer

Velkomst (PDF) ved Bente Skovgaard Kristensen, afdelingschef i Kulturministeriet (det talte ord gælder)

EU’s persondataforordning (PDF) ved Birgit Kleis, kommiteret i Datatilsynet

Journalisering – det offentliges akilleshæl (PDF) ved Stella Borne Mikkelsen, Stadsarkivar, Slagelse Kommune

Videndeling – når det handler om systemer og mennesker (PDF) ved Peter Holdt Christensen, lektor, ph.d., CBS

Som svampe i en skovbund – Datatilvækst i den offentlige forvaltning (PDF) ved Sara Wadmann, ph.d., forsker, KORA

Digital informationsforvaltning – En udfordring for både forvaltning og arkiv (PDF) ved Marianne Paasch, ph.d.-stipendiat, Historiestudiet, Aalborg Universitet

Fra journalsystem til procesoptimering, big data og samarbejdsplatform (PDF) ved Malene Seifon, Devoteam

Brug af digitale sundhedsdata til forskning – til gavn for borger og patient (PDF) ved Lau Casper Thygesen, lektor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Konference i 2015

Styr på sagerne

Når de offentlige organisationer i stat, region og kommune ændres, har det ofte helt konkrete og mærkbare konsekvenser for de ansatte. De kan få nye kollegaer, nye chefer, nye lokaliteter og måske nye opgaver.

Organisationsændringer kan også få betydning for informationshåndteringen og dokumentationen, særligt når fagområder flyttes inden for eller mellem organisationerne.

Rigsarkivets konference 2015 behandler denne problemstilling fra flere vinkler.

Program for konference 2015 (PDF)

Se paneldebat

Se film fra konferencens paneldebat

Se oplægsholdernes præsentationer

Kan dårlig journalisering koste menneskeliv? (PDF). Ved Anne Mette Dons, Speciallæge i samfundsmedicin

Organisationsforandringer: Hvorfor og med hvilke konsekvenser? (PDF). Ved Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet

Kvalitetssikring – Best practise (PDF). Ved Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet

IT, organisering og digitalisering (PDF). Ved Sofie Blinkenberg Federspiel, konsulent i Danskernes Digitale Bibliotek

Skattesagskommissionen – Om mails, fire linjer og et anonymt brev (PDF). Ved Lars E. Andersen, tidl. formand for Skattesagskommissionen

ESDH-systemer og videndeling (PDF). Ved Lone Smith Jespersen, Rigsarkivet

Syddjurs’ I/(O)-arkitektur – Automatisk distribution og journalisering af henvendelser (PDF). Ved Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder, Syddjurs Kommene

Åben indsigt på www.syddjurs.dk (PDF). Ved Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder, Syddjurs Kommune

Ressortændringer – Gode råd og nødvendige tiltag (PDF). Ved Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen

Gode råd og nødvendige tiltag ved Ressortændringer (PDF). Ved Steffen Harpsøe, Rigsarkivet

Konference i 2012

Konference i 2012

Læs programmet her (PDF)

Se oplægsholdernes præsentationer:

De offentlige strukturreformer og deres uvisse konsekvenser. Ved professor Jørgen Grønnegaard Christensen (Aarhus Universitet)

Statslige og kommunale erfaringer med igangsættelse og gennemførelse af store IT-systemer. Hvorfor er IT-systemer vanskelige – og hvad kan vi blive bedre til i planlægning og proces? Ved sekretariatsleder Kristian Ring (Statens IT-projektråd)

Få succes med it-projekter (Statens IT-projektråd)

Kommunale erfaringer med at igangsætte it-projekter. Ved projektdirektør Peter Egelund (KOMBIT)

Har nutidens reformer i offentlig forvaltning konsekvenser for fremtidens arkiver? Ved fagkoordinator Helga Mohr (MIR)

Den fremtidige brugers muligheder for genfinding af data. Ved lektor Troels Andreasen og lektor Henrik Bulskov Styltsvig (RUC)

Overvejelser og praksis ved valg af journalplan. Ved chefkonsulent Mikkel Høgh Eichler og chefkonsulent Peter Bjørchmar Thomsen (Trafikstyrelsen)

Overvejelser og praksis ved valg af fritekstsøgning. Ved chefkonsulent Carsten Richter Jensen (Beskæftigelsministeriet)