Samarbejde med Rigsarkivet

De kommunale og regionale parter samt kommunale arkiver (§ 7-arkiverne) og Rigsarkivet mødes regelmæssigt i forskellige netværk og udvalg.

Formålet med de forskellig samarbejdsfora er at drøfte de principielle og praktiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med:

 • arkivdannelse
 • bevaring og kassation
 • aflevering
 • tilgængeliggørelse i kommuner og regioner
K-udvalget

K-udvalget er hovedforum for Rigsarkivets kontakt til de kommunale og regionale parter.

Udvalget vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse (K-udvalget) består af repræsentanter for Rigsarkivet, KL, Danske Regioner og § 7-arkivernes organisationer, Organisationen af Danske Arkiver (ODA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) på ledelses- eller tilsvarende niveau.

I dette forum behandles spørgsmål af politisk eller økonomisk karakter samt alle overordnede arkivfaglige problemstillinger.

Udvalget holder møder 2-3 gange årligt.

Kommissorium for K-udvalget (PDF)

Spørgeskemaundersøgelse – kompetenceudvikling hos § 7-arkiverne
K-udvalget besluttede i februar 2014 at undersøge, hvilke arkivopgaver § 7-arkiverne løser og om der er behov for kompetenceudvikling hos arkiverne.

Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om kompetenceudvikling § 7-arkiverne 2014 (PDF)

 

Dagsordener og referater fra K-udvalgets møder:

Referat af møde den 10. februar 2017 (PDF)

Præsentation af revision af bekendtgørelse nr. 1007 (PDF)

Referat af møde den 17. november 2016 (PDF)

Referat af møde d. 13. maj 2016 (PDF)

Referat af møde d. 18. januar 2016 (PDF)

Referat af møde d. 13. november 2015 (PDF)

Referat af møde d. 19. maj 2015 (PDF)

Referat af møde d. 15. januar 2015 (PDF)

Referat fra møde d. 20. oktober 2014 (PDF)

Referat fra møde d. 9. april 2014 (PDF)

Referat fra møde d. 29. januar 2014 (PDF)

 

Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet

Netværket er et forum for kommunerne uden stadsarkiv og regioner om bevaring, kassation og aflevering til Rigsarkivet.

Formålet med netværket er:

 • at orientere om nyheder og tiltag vedrørende bevaring, kassation og aflevering af arkivalier og data
 • at lære deltagerne at anvende Rigsarkivets bestemmelser og vejledninger
 • at give deltagerne et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling

Netværket mødes 1-2 gange årligt for at drøfte konkrete problemstillinger.

Læs mere om netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet (PDF)

Dagsordener og referater fra netværkets møder:

Næste møde er den 12. marts 2018 i Viborg.

Referat af tidligere møder

Program for netværksmøde 14. marts 2017 (PDF)

Referat af netværksmøde 14. marts 2017 (PDF)

Netværksmøde 14. marts 2017:_Spørg om bevaring, kassation og aflevering (PDF)

Netværksmøde 14. marts 2017: Forslag til nye bevaringsbestemmelser (PDF)

Netværksmøde 14. marts 2017: Aktindsigt og arkivadgang (PDF)

Netværksmøde 14. marts 20177: Aflevering af it-systemer-opgaver til kommunen (PDF)

Program for netværksmøde 11. april 2016 (PDF)

Netværksmøde 11. april 2016: Oplæg om tilsyn med kommuner (PDF)

Netværksmøde 11. april 2016: Oplæg om tilsyn med regioner (PDF)

Netværksmøde 11. april 2016: Kvalitetssikring (PDF)

Netværksmøde 11. april 2016: BK-projekt 2016 (PDF)

Referat af møde d. 16. marts 2015 (PDF)

Bilag til referat af møde d. 16. marts 2015: Aflevering af it-systemer til Rigsarkivet (PDF)

Bilag til referat af møde d. 16. marts 2015: Børnesager og tilsyn (PDF)

Bilag til referat af møde d. 16. marts 20015: Aflevering af KMD Sag EDH fra Kalundborg Kommune (PDF)

Bilag til referat af møde d. 16. marts 2015: Opbevaring af papirarkivalier (PDF)

Fagligt forum for § 7-arkivernes medarbejdere

Forummet er et samarbejdsforum mellem Rigsarkivet og medarbejdere hos § 7-arkiverne. Formålet er:

 • at Rigsarkivet og § 7-arkiverne fortolker og anvender bevarings- og kassationsbestemmelserne samt bekendtgørelsen om arkiveringsversioner med de tilhørende vejledninger på en ensartet måde
 • at problemstillinger vedrørende fortolkning og anvendelse af de forskellige regelsæt drøftes og løses i fællesskab
 • at langtidsbevaring af digitalt skabte arkivalier sker på en ensartet måde
 • at være et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling, som bidrager til, at deltagerne kompetenceudvikles

Det faglige forum mødes 2 gange årligt til et heldagsmøde.

Kommisorium for fagligt forum for §7 arkivernes medarbejdere (PDF)

Revision af de kommunale bevarings- og kassationsbestemmelser (bkg. nr. 995/2010)

Hjælp os med at gøre bevarings- og kassationsbestemmelserne for kommunerne bedre. Udfyld et skema med forslag til ændringer og send det til Rigsarkivet: mailbox@sa.dk, mærket ‘IB-MF/Revision.

Skema til forslag til ændringer i de kommunale bkbestemmelser (Word)

Møder i 2017

Næste møde er onsdag den 31. maj 2017 i Odense.

Tilmeld dig her

Program for fagligt forum den 31. maj 2017 (PDF)

Referater af tidligere møder

Referat af møde den 14. september 2016 (PDF)

Bilag til referat af møde den 14. september 2016: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi (PDF)

Bilag til referat af møde den 14. september 2016: Nyorganisering af KMD Arkivering mm (PDF)

Bilag til referat af møde den 14. september 2016: Tilsyn med kommuner (PDF)

Bilag til referat af møde den 14. september 2016: BK-projekt 2016 (PDF)

Bilag til referat af møde den 14. september 2016: Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitalt skabte arkivalier (PDF)

Referat af møde den 28. januar 2016 (PDF)

Bilag til referat af møde den 28. januar 2016: BK-projekt 2016 (PDF)

Bilag til referat af møde den 28. januar 2016: Forslag til ændringer i kommunale bk-bestemmelser (PDF)

Bilag til referat af møde den 28. januar 2016: Digital_orientering (PDF)

Bilag til referat af møde den 28. januar 2016: KITOS (PDF)

Bilag til referat af møde den 28. januar 2016: Danser med Datatilsynet (PDF)

Referat af møde den 25. august 2015 (PDF)

Bilag til referat af møde den 25. august 2015: Hørsholm_Oplæg om kvalitetskontrol (PDF)

Bilag til referat af møde den 25. august 2015: Vejle_oplæg om kvalitetskontrol (PDF)

Bilag til referat af møde den 25. august 2015: København_Oplæg om kvalitetskontrol (PDF)

Bilag til referat af møde den 25. august 2015: RA_punkt 5 og 6 (PDF)

Referat af møde den 26. februar 2015 (PDF)

Bilag til referat af møde d. 26. februar 2015: Præsentation af børnesager undersøgelse og tilsyn (PDF)

Bilag til referat af møde d. 26. februar 2015: Præsentation af Grunddataprogrammet (PDF)