Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Kontakt

Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler er heraldisk konsulent, arkivar Ronny Andersen.

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K

Telefon 41 71 73 57

Træffes:
Mandag og onsdag kl. 8.30-15.30
Fredag kl. 8.30-14.30

e-mail: roa@sa.dk1. Statsinstitutioners anvendelse af rigsvåben og krone

Statsinstitutioner, der ønsker at anvende statskendetegnene fx på et skilt eller i et logo skal rette henvendelse til Rigsarkivet, der giver vejledning om den korrekte gengivelse.

Der er således tale om en obligatorisk vejledning med hensyn til anvendelse af disse symboler. Tegninger, som er velegnede til reproduktion af rigsvåbenet og kongekronen, kan rekvireres i Rigsarkivet.

Hvis en statsinstitution ønsker at anvende en udformning af våben eller krone, der adskiller sig fra de allerede anerkendte, skal forslaget drøftes nærmere med Rigsarkivet. I sådanne tilfælde er det praktisk, at der søges vejledning fra Rigsarkivet, før aftale indgås med tegneren.

Såfremt Rigsarkivet finder en påtænkt anvendelse i strid med de heraldiske principper for udformning, farvelægning og placering, og der ikke kan opnås enighed med den pågældende institution, foretages der indberetning om sagen til Kulturministeriet.

Lovgivning

Ifølge arkivlovens § 5 behandler Rigsarkivet sager vedrørende brug af rigsvåbenet.

Arkivloven indebærer en lovfæstelse af den kompetence på området, som Rigsarkivet har haft siden 1. januar 1985.

Baggrunden for lovbestemmelsen var et ønske om at sikre, at anvendelsen af statskendetegnene (rigsvåbenet i skjold med kongekrone eller kongekronen alene) sker i overensstemmelse med de heraldiske principper, dvs. principperne for udformning af våbenskjolde.