Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Registrering af motorkøretøjer - en vejledning 

Leder du efter oplysninger om et gammelt motorkøretøj? Rigsarkivet har protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer, registreret i perioden 1924-1980 eller 1924-1971, afhængig af om køretøjet blev registret i eller uden for København. I registreringsprotokollerne blev der registreret en lang række ting, der kan føje detaljer til historien om et gammelt køretøj.

Registreringsafgiften 

Registreringsafgiften eller toldafgiften blev indført i 1924. Den fastsat af og indbetalt til det lokale toldkammer. Afgiften udgjorde en bestemt procentdel af køretøjets værdi og blev opkrævet ved toldbehandlingen.

Registreringsafgiften må ikke forveksles med den afgift, der betales for at få køretøjer omregistreret til en ny ejer.

Før 1924

Det var først fra og med oktober kvartal i 1924, at toldvæsenet begyndte sin registrering af motorkøretøjer.

De motorkøretøjer, som allerede fandtes, var registreret hos politiet. Disse køretøjer blev ikke straks indført i toldvæsenets bøger, men i løbet af det først års tid blev de ført ind i protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer. 

Oplysninger i protokollerne 

Protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer indeholder oplysning om:

 • Løbenummer
 • Registreringsdato
 • Ejerens navn, stilling og adresse
 • Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
 • Mærke
 • Modelbetegnelse
 • Motornummer
 • Chassisnummer
 • Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)
 • Erlagt omsætningsafgift
 • Anmærkning

I nogle protokoller kan man også være heldig at finde oplysninger om:

 • Cylinderantal
 • Cylinderdiameter
 • Cylindervolumen
 • Karosseriets typebetegnelse
 • Antal personer bilen har plads til
 • Visse beregningstekniske oplysninger

Man kan ikke finde oplysninger om alle køretøjets ejere eller dets nummerplade.

Her skal du søge

Gennem tiden er protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer blevet ført af forskellige myndigheder:

 • 1924-1963: 1. Forbrugsafgiftsinspektorat
 • 1963-1969: 2. Forbrugsafgiftsinspektorat
 • 1969-1972: Københavns Distriktstoldkammer 8
 • 1972-1980: Københavns Distriktstoldkammer 11
 • 1980-1984: Københavns Distriktstoldkammer 2 (Indre by)

I provinsen er oplysninger om afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer ført i 1 protokolrække:

 • Protokol for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer

I København er der ført 2 rækker protokoller:

 • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer
 • Protokol over afgiftsberigtigede motorkøretøjer

Det skal du vide på forhånd

For at finde et motorkøretøj i protokollerne skal du helst vide:

 • Om køretøjet var fritaget for registreringsafgift eller ej
 • Hvilken dato køretøjet blev registreret
 • Hvor køretøjet blev registreret
 • Motor- eller chassisnummer

Har du ikke de præcise oplysninger, men kender du:

 • Registreringsmåned, -kvartal eller -år
 • Området hvor registreringen er sket
 • Ejernavn
 • Bilnavn (fabrikat)

 - vil det i det fleste tilfælde stadig kunne lade sig gøre at finde motorkøretøjet.

Men jo mere upræcise oplysningerne er, jo mere tidskrævende bliver søgningen. Og jo senere det motorkøretøj, du søger oplysninger om, er registreret, jo vanskeligere bliver det. Det skyldes, at der med tiden bliver registreret flere og flere biler.

Det må du se

Protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer skal være 20 år gamle, før de er tilgængelige. Samtlige protokoller afleveret til Rigsarkivet kan derfor frit benyttes på arkivets læsesal.

Fristen for at benytte registreringer om motorkøretøjer
Det må du se - om adgangsregler og ansøgning

Tips

En række motorkøretøjer var fritaget for registreringsafgift. Det gælder for eksempel køretøjer til:

 • Kongehuset
 • Staten

Køretøjer benyttet til:

 • Brandslukning
 • Ambulancekørsel
 • Sygetransport
 • Redningstjeneste
 • Civilforsvars- og beredskabstjeneste
 • Rustvognskørsel
 • Arbejdsredskab

Busser ejet af:

 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Ældrecentre

Samt:

 • Busser til rute- og turistkørsel
 • Køretøjer konstrueret og indrettet til godstransport

Listen over afgiftsfritagne køretøjer er ikke komplet. Du kan læse mere på SKATs hjemmeside.

Protokollerne findes på Rigsarkivet

Protokoller for hele landet med oplysninger om afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer findes på Rigsarkivet. Protokollerne er hyppigt benyttede og udlånes derfor ikke til andre arkiver.

Skal du bruge oplysninger om motorkøretøjer registreret i provinsen efter 1971 eller i København efter 1980, skal du henvende dig til Motorafdelingen hos SKAT.

Vil du bestille en undersøgelse?

Har du ikke mulighed for at komme på Rigsarkivets læsesal og lave undersøgelsen selv? Så kan du bestille en arkivundersøgelse, der udføres mod betaling. Læs mere om muligheden for bestilling af arkivundersøgelser.

Bestil en arkivundersøgelse

Kilder til Slægtshistorie i Sønderjylland

21. april 2015
Introduktion til de forskellige kilder, man kan bruge til at spore sin slægt i det sønderjyske.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren