Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Kirkebøger - en vejledning

En kirkebog er en protokol med oplysninger om de kirkelige handlinger i et sogn.

Statens Arkiver stiller indscannede kirkebøger til rådighed på Arkivalieronline. Her kan du benytte kirkebøger fra hele landet frem til 1960, når det gælder indførsler om fødte, konfirmerede og viede, og til 1969, når det drejer sig om dødsfald.  Der komme løbende flere kirkebøger til.

Historisk rids

I 1646 blev det påbudt præsterne at registrere døbte, trolovede/viede og døde i sognet. Men det er langt fra i alle sogne, at der findes kirkebøger fra 1600-tallet.

Før 1814 blev kirkebøgerne ikke ført på skemaer. Nogle præster skrev de kirkelige handlinger ind i en slags hjemmelavede skemaer, mens andre skrev dem ind kronologisk.

Fra 1814 blev registreringerne mere systematisk med fortrykte skemaer, og der blev ført to eksemplarer af kirkebogen: en hovedministerialbog og en kontraministerialbog. Hovedministerialbogen blev ført af præsten, mens det var degnen der førte kontraministerialbogen.

Oplysninger i kirkebøger

I kirkebøger kan du finde oplysninger om:

 • Før 1814:
  Fødte, konfirmerede, trolovede, viede, døde.
  Enkelte præster har også indført oplysninger om: introduktion, kirkegangskoner og offentlig skriftemål.

 • Efter 1814:
  Fødte, konfirmerede, viede, døde.
  Enkelte præster har også ført: afgangsliste, tilgangsliste og jævnførelsesregister.

Kirkebøger – her skal du søge

 • Kirkebøger før 1891:
  Alle kirkebøger før 1891 er digitaliserede og findes Arkivalieronline. På landsarkiverne for Fyn, Nørrejylland og Sønderjylland kan du også se disse kirkebøger på mikrokort.

 • Kirkebøger 1891-2003:
  Kirkebøgerne fra sogne øst for Storebælt findes på Rigsarkivet. Vest for Storebælt er kirkebøgerne afleveret til det landsarkiv sognet hører til. Kontraministerialbøger er ofte afleveret frem til 2002/2003. I arkivdatabasen Daisy kan du se hvilke kirkebøger, der er afleveret fra de enkelte sogne.

  Arkivalieronline kan du benytte kirkebøger fra hele landet frem til 1960, når det gælder indførsler om fødte, konfirmerede og viede, og til 1969, når det drejer sig om dødsfald. Vi arbejder på at lægge kirkebøger frem til 1960 på internettet. Der komme løbende flere kirkebøger til.

 • Kirkebøger efter 2003:
  Kirkebøgerne bliver ført elektronisk på kirkekontorerne.

Kirkebøger i Sønderjylland

Kirkebogsføringen i Sønderjylland har historisk set adskilt sig fra det øvrige Danmark. Du kan læse mere om de sønderjyske kirkebøger ved at bruge linket "Landsarkivet for Sønderjylland" nederst på siden.

Det skal du vide på forhånd

For at finde en person i kirkebogen skal du vide følgende på forhånd:

 • Navnet på den person, du vil finde
 • En dato for den kirkelige handling, du søger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse)
 • Navnet på det sogn, hvor handlingen er foregået

Det må du se

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde cpr-numre og er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på
100 år.

Kirkebøger der er mere end 50 år gamle kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte kirkebøger der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

De kirkebøger vi stiller til rådighed på Arkivalieronline er gennemgået og eventuelle personnumre er sløret.

Hjælpemidler

Find det rigtige sognenavn

For at finde en person i en kirkebog, skal du kende navnet på sognet, hvor den kirkelige handling fandt sted. Kender du ikke sognets navn, kan du gøre brug af følgende:

 • Postadressebogen
 • Kraks vejviser
 • Trap Danmark

Hjælpemidlerne findes på arkivernes læsesale.

Øvrige hjælpemidler

Et aneark kan hjælpe dig til at holde styr på dine notater om hver enkelt af dine aner.

Aneark

Hvad der i øvrigt findes af hjælpemidler og sognekort for de enkelte arkiver, kan du finde ved at bruge linkene til de enkelte arkiver nederst på siden.

Regler for kopiering

 • Mikrokort må fotokopieres i readerprinter eller affotograferes med kamera.
 • Originale kirkebøger:
  • udskrevet senere end 1925 må hverken kopieres på fotokopimaskine eller affotograferes med kamera.
  • udskrevet før 1925 må gerne affotograferes (men ikke kopieres på fotokopimaskine)

Eksempel

Se opslag i kirkebog

Kirkebøger på de enkelte arkiver

Erhvervsarkivet
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sønderjylland
Rigsarkivet

 

Kort og godt - Daisy på 30 minutter

24. juni 2015
Kom og få en kort introduktion til, hvordan du bruger arkivdatabasen Daisy. Lær at søge efter og bestille arkivalier.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren