Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Folketællinger - en vejledning

Folketællinger er en opgørelse over alle personer bosat i Danmark i et bestemt år. Her kan du finde oplysninger om alle personer i en husstand.

Statens Arkiver stiller indscannede folketællinger til og med 1930 til rådighed på Arkivalieronline. De nyere tællinger findes på Rigsarkivet.

Den første egentlige folketælling fandt sted i 1787. Herefter fulgte folketællinger med forskellige intervaller, blandt andet 1801, 1834, 1840 osv.

Med Det Centrale Personregistrets (CPR-registret) indførelse i 1968 var det ikke længere nødvendigt at afholde folketællinger i Danmark.

Oplysninger i folketællinger

 • Indtil 1845
  Adresse, navn, køn, alder ægteskabelige stilling, husstandsstilling, erhverv og fattighjælp.

 • Efter 1845
  Oplysningerne suppleres med fødested og handicaps.

I folderen Folketællinger 1787-1950 kan du se en detaljeret oversigt over hvilke oplysninger der er med i de enkelte tællinger.

Se folderen Folketællinger 1787 - 1950

Folketællinger i Sønderjylland

I Sønderjylland blev der afholdt folketællinger med andre intervaller end de kongerigske områder. Du kan se en oversigt over folketællinger i Sønderjylland på fanebladet "Landsarkivet for Sønderjylland" nederst på siden. 

Folketællinger i hertugdømmerne og kolonierne

Folketællinger afholdtes også udenfor det kongerigske område, blandt andet på Trankebar og De Vestindiske øer.

En oversigt over folketællinger udenfor det kongerigske område finder du nederst på siden på fanebladet "Rigsarkivet".

Her kan du se folketællinger

På alle læsesale i Statens Arkiver kan du se folketællinger fra hele landet indtil 1890. På fanebladene nederst på siden, kan du se hvad du i øvrigt kan finde af folketællinger på de enkelte arkiver.

Nyere folketællinger findes kun på Rigsarkivet.

Folketællinger på internettet

I Dansk Demografisk Database og på Arkivalieronline kan du finde folketællinger på nettet. Du kan således begynde din slægtsforskning hjemmefra via internettet.

Det skal du vide på forhånd

For at kunne finde en person i en folketælling, skal du kende personens:

 • Navn
 • Bopæl på det tidspunkt, hvor folketællingen blev holdt. Det bedste udgangspunkt er, hvis du kender sognenavnet eller eventuelt navnet på byen, vedkommende boede i.

Det må du se

Folketællinger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Hvis formålet er slægtsforskning, kan du få særlig tilladelse til at se folketællingerne 1940-1970. Tilladelsen kan søges på Rigsarkivets læsesal. Ansøgningen behandles med det samme.

Vil du søge om tilladelse til at benytte folketællingerne 1940-1970 til andre formål end slægtsforskning, skal du sende en skriftlig ansøgning. (Ansøgningsskema eller brev). Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.  

Det må du se - om adgangsregler og ansøgning

Hjælpemidler, du kan benytte, når du skal finde det rigtige stednavn

 • Postadressebogen for kongeriget Danmark
 • Ejerlavsfortegnelse
 • Trap Danmark (5. udgave) - har stedregister
 • Danske Stednavne bd. 1-25

Tips

Du kan godt komme ud for, at hele købstæder og sogne mangler i folketællingerne. Lister over manglerne i folketællinger finder du i A. Fabritius og H. Hatt: Håndbog i slægtsforskning (1963) og i Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende (2003).

Du kan eventuelt supplere med mandtalslister, fra rådstuearkiverne. Mandtalslister fra rådstuer øst for Storebælt findes på Rigsarkivet, mens de fra rådstuer vest for Storebælt er afleveret til landsarkiverne.

I Rigsarkivet findes desuden kopskattemandtaller fra perioden 1660-1812.

Regler for fotokopiering

 • Mikrokort og mikrofilm må fotokopieres i readerprinter eller affotograferes med kamera.
 • Originale folketællingslister må ikke kopieres i kopimaskine, men de tilgængelige lister må affotograferes med kamera.

Eksempel

Se opslag i folketælling

Folketællinger på de enkelte arkiver

Erhvervsarkivet
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sønderjylland
Rigsarkivet

Find vej i amternes journalsystemer

29. april 2015
Amtsarkiverne er kilder til bla. egns- og familiehistorie. Find og brug nøglen til arkiverne.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren