Forskeroversigt 

Læs her nærmere om de enkelte forskere i Statens Arkiver, deres forskningsprojekter, publikationer m.m.

 

Anne Sofie Fink Kjeldgaard, dataarkivar, forsker, ph.d.

Annette Østergaard Schultz, arkivar, seniorforsker

Asbjørn Romvig Thomsen, arkivar, forsker, ph.d.  

Birgitte Possing, forskningsprofessor, dr.phil.

Christian Larsen, arkivar, forsker, cand.mag.

Else Hansen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Erik Gøbel, arkivar, seniorforsker, cand.mag.

Hans Schultz Hansen, arkivar, forskningsleder, dr.phil.

Henrik Mølgaard Frandsen, arkivar, forsker, ph.d.

Henrik Knudsen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Jørgen Mikkelsen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Karl Peder Pedersen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Kenn Tarbensen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Kristian Bruhn, arkivar, ph.d.-stipendiat

Leif Hansen Nielsen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Leon Jespersen, arkivar, seniorforsker, lic. phil.

Michael Dupont, overassistent, cand.mag.

Michael H. Gelting, arkivar, seniorforsker, mag.art.

Peter Birkelund, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Peter Fransen arkivar, seniorforsker, ph.d.

Steffen Elmer Jørgensen, arkivar, seniorforsker, ph.d.

Tyge Krogh, arkivar, seniorforsker, dr.phil.

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren