Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Forskning og udvikling 

Statens Arkiver er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. En række større udviklingsprojekter kører desuden under Statens Arkiver, herunder arbejdet med digital arkivering.

Forskning

Find en forsker eller et forskningsprojekt hos Statens Arkiver.

Statens Arkiver varetager forskning og arbejder for at udbrede forskningsresultaterne. Her kan du læse om Statens Arkivers forskningspolitik, om de enkelte forskere i Statens Arkiver og om den konkrete forskning, der finder sted.

Læs mere om forskning i Statens Arkiver her

Udvikling

Find informationer om igangværende udviklingsprojekter hos Statens Arkiver.

Statens Arkiver iværksætter løbende udviklingsprojekter for at kunne forbedre vores services.

Læs mere om udviklingsprojekter i Statens Arkiver her 

 

Digital arkivering

Find informationer, strategi og rapporter vedrørende Statens Arkivers arbejde med digital arkivering.

Statens Arkiver arbejder for at sikre en betryggende bevaring af digitale arkivalier, så de kan stilles til rådighed for offentligheden.

Læs mere om digital arkivering i Statens Arkiver her