For kommunale og regionale myndigheder 

Kommuner og regioner er underlagt arkivlovens bestemmelser om:

Arkivmæssige hensyn mv.

I den daglige drift af arkivsystemer skal kommunale myndigheder varetage arkivmæssige hensyn.

Læs mere om arkivmæssige hensyn

Skanning og digitalisering

Kommunale indskanningsprojekter skal anmeldes tilStatens Arkiver, hvis papirarkivalierne ønskes kasseret efterfølgende

Læs mere om anmeldelse af projekterne

Bevaring og kassation

Statens Arkiver udsteder bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommunale og regionale arkivalier.

Læs mere om bevaring og kassation af arkivalier

Aflevering

Kommunale og regionale myndigheder er underlagt en række bestemmelser om aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.

Læs mere om aflevering af arkivalier

Udlån af afleverede arkivalier

Kommunale og regionale myndigheder kan hjemlåne arkivalier til eget administrativt brug.

Læs mere om udlån af afleverede arkivalier

Samarbejde mellem Statens Arkiver og kommuner/regioner

Statens Arkiver afholder forskellige orienterings- og netværksmøder med kommuner og regioner.

Læs mere og se dagsorden og referat fra møderne

Nyheder

24. oktober 2014

Statens Arkiver bliver til Rigsarkivet

Statens Arkiver har medarbejdere og læsesale flere steder i landet. Fremover vil alle adresser være en del af Rigsarkivet, uanset hvor i landet de ligger.
23. september 2014

Ny magasinplads skal sikre arkivalier for eftertiden

Dårlige magasinforhold på Arkivet i Aarhus har ført til beslutningen om, at arkivet skal sammenlægges med Arkivet i Viborg. Her skal magasinpladsen udvides.
1. maj 2014

Ny organisering i Statens Arkiver

Ny organisering i Statens Arkiver
Statens Arkiver reorganiserer sin opgaveløsning per 1. maj 2014. Det sker for at effektivisere arbejdsgangene og tilpasse organisationen til nutidens og fremtidens udfordringer.
Se alle nyheder

Find det hurtigt

Statens Arkivers hjælpeprogrammer
Oprettelse af offentligt arkiv (§7-arkiv)
Lovgivning

Tilmelding til nyheder

Få tilsendt nyheder om bevaring, kassation og aflevering

Tilmeld dig her


Ada - Statens Arkivers testprogram

ada_logo

Brug testprogrammet inden du afleverer en arkiveringsversion af data fra et it-system.

Download ada

Tjek på arkiveringsversionen

18. november 2014
Skal I aflevere data til Statens Arkiver? Generel introduktion til, hvordan en arkiveringsversion bliver til.
Se alle arrangementer