Her finder du Statens Arkiver

Danmarkskort over arkiver

Find dit arkiv 

Statens Arkiver består af en række arkivinstitutioner fordelt ud over landet. Disse institutioner varetager forskellige opgaver, opbevarer forskellige slags arkivalier eller dækker forskellige geografiske områder. Det er derfor vigtigt at du henvender dig til det rigtige arkiv.

For at finde ud af hvilket arkiv du skal henvende dig til, skal du tænke på hvem der er skabt arkivalierne inden de blev afleveret til Statens Arkiver. Det har nemlig betydning for hvilket arkiv der opbevarer arkivalierne.

Rigsarkivet

Arkivalier fra centrale myndigheder

I Rigsarkivet finder du arkivalier fra alle centrale danske statslige myndigheder, bl.a. ministerier, styrelser og forsvaret samt fra privatpersoner og organisationer. Rigsarkivet ligger i København.

En god huskeregel er: Findes der kun en af denne type myndighed på landsplan (fx Justitsministeriet), så findes myndighedens arkivalier på Rigsarkivet.

Rigsarkivet er desuden landsdelsarkiv for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Rigsarkivet

 

Landsdelsarkiverne

Arkivalier fra regionale og lokale myndigheder

På landsdelsarkiverne finder du arkivalier fra de regionale og lokale danske statslige myndigheder, bl.a. amter, domstole, politikredse, statsamter, pastorater, toldkamre, og embedslægeinstitutioner.

Der findes 4 landsdelsarkiver, de ligger i henholdsvis Odense, Viborg og Aabenraa og København. Landsdelsarkiverne dækker hvert sit geografiske område.

En god huskeregel er: Findes der flere af denne type myndighed på landsplan (fx et amt), så findes myndighedens arkivalier på et af landsdelsarkiverne.

Landsdelsarkiverns geografiske dækningsområde

 

Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sønderjylland
Rigsarkivet (fungerer som landsarkiv for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm)

 

Erhvervsarkivet

Arkivalier fra virksomheder, foreninger og private

På Erhvervsarkivet finder du arkivalier fra alle typer af virksomheder, erhvervslivets organisationer og foreninger samt privatarkiver fra erhvervsfolk. Erhvervsarkivet ligger i Århus.

Erhvervsarkivet

 

Dansk Data Arkiv

Forskningsdata

Dansk Data Arkiv indhenter, bevarer og udlevere forskningsdata fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie. Dansk Data Arkiv har ikke nogen læsesal. Men du kan bestille og få udleveret datamaterieler.

Dansk Data Arkiv

Plejebørn. Børneskæbner og plejeforhold fra 1800 til 1930

10. december 2014
I forbindelse med foredraget om børns vilkår i 1800- og 1900-tallet bliver der ikke blot præsenteret forskellige typer af plejeforhold. Der vil også blive plads til at høre om nogle børneskæbner.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren