Slægtsforskning på internettet

Der er mange muligheder for at slægtsforske via internettet. En stor del af de mest centrale arkivalier er tilgængelige på internettet enten i scannet form eller i søgbare afskrifter. Der er også mulighed for at møde ligesindede og udveksle oplysninger eller få hjælp til at løse problemer.

Registraturer på internettet

En registratur er en oversigt over de arkivalier, man kan finde i en arkivinstitution.

På arkivernes læsesale findes der trykte registraturer med oplysninger om hvilke arkivalier arkivet har. Statens Arkivers samlede elektroniske registratur er arkivdatabasen Daisy. I Daisy kan du både finde oplysninger om Statens Arkivers samlinger og du kan bestille arkivalier til brug på en læsesal. Alle Statens Arkivers indscannede arkivalier kan også ses via Daisy. Hvis arkivalierne er indscannede kan du ikke bestille dem.

Læs mere om Daisy

 

En anden omfattende registratur på internettet er DANPA (Danmarks Nationale Privatarkivdatabase). Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger.

Originale arkivalier på internettet 

På Arkivalieronline stiller Statens Arkiver kirkebøger og andre arkivalier til rådighed i indscannet form. Kirkebøgerne er lagt ud så langt tilbage, som de er bevaret fra de enkelte sogne. Efterhånden vil kirkebogsindførsler vedr. fødsler, konfirmationer og vielser kunne ses på hjemmesiden til og med 1960 og indførsler vedr. dødsfald til og med 1969. 

På Arkivalieronline kan du også finde de kongerigske folketællinger fra perioden 1787-1925 (med enkelte undtagelser).

Statens Arkiver stiller hele tiden flere og flere digitaliserede arkivalier til rådighed over internettet. Ud over kirkebøger kan du blandt andet se arkivalier vedr. brandforsikring, bøger vedr. borgerligt ægteskab, skifteprotokoller og journaler i Københavns Overpræsidiums arkiv.

 Læs mere om Arkivalieronline

Afskrifter af arkivalier på internettet

Frivillige har via Statens Arkivers KIP-projekt (KildeIndtastningsProjektet) indtastet folketællinger, som er blevet lagt i en fælles database, Dansk Demografisk Database (DDD). Her kan du indtil videre søge efter enkeltpersoner på landsplan i folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845, ligesom der findes mange spredte indtastninger fra øvrige folketællingsår.

Via DDD er der ligeledes mulighed for at søge efter personer, der er udvandret fra Danmark (Det Danske Udvandrerarkiv), eller som er indvandret til Danmark (Immigrantmuseet).

Søg i Dansk Demografisk Database

Søgesider for slægtsforskere

Der findes hjemmesider, der ikke består af afskrifter af en enkelt type kilder, men fungerer som rene søgesider eller registre til arkivalier.

Den største søgeside er mormonernes internationale www.familysearch.org, der indeholder store mængder slægtshistoriske data – primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske familier.

Der findes et utal af hjemmesider, der indeholder forskellige typer af egns-, slægts- eller emnespecifikke søgemidler, og der kommer hele tiden nye til. 

Slægtsforsker-fora på internettet

Internettet er et godt sted at møde ligesindede og udveksle oplysninger eller stille spørgsmål i direkte dialog.

I Danmark findes for eksempel DIS-Danmarks DIS Forum (Databehandling I Slægtsforskning), hvor der er forskellige muligheder – du kan for eksempel skrive en efterlysning på Aneefterlysning og bede om hjælp til at læse en kilde på Hjælp til Tydning.

Links

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren