Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

DDA_søgekatalog

DDA's søgekatalog

Søg efter relevante datamaterialer her

Forsker i Statens Arkivers samlinger – muligheder og værktøjer

Som forsker i Statens Arkivers samlinger er dit vigtigste værktøj Daisy, - arkivdatabasen, hvor du finder registraturoplysninger og bestiller direkte. Men også andre veje til viden og inspiration kan være nyttige at kende, hvis læsesalen skal være din arbejdsplads for en periode.

Muligheder for forskning

Forskningsmulighederne er vide i Statens Arkiver. Alle faggrupper er repræsenteret. Fra historie og etnologi over samfundsfag og til sundhedsforskning, og med metoder der spænder fra den sproglige analyse til statistiske undersøgelse.

Dit forskningsmateriale – hvad findes der?

Statens Arkiver samlinger er registreret i Daisy. Her kan du søge oplysninger om arkivalierne og bestille dem direkte. For at få overblik over søgeprocessen skal du kende centrale begreber som arkivskaber og arkivserie.

  • Arkivskaber: Den person, myndighed, virksomhed, institution eller organisation, der har afleveret arkivalier
  • Arkivserie: Sammenhængende serie af arkivalier, der har haft samme funktion hos arkivskaberen
Introduktion til arkivbrug

 

I søgningen efter det rigtige materiale er det også nyttigt at vide noget om journalisering og myndighedernes egen arkivorden, der som oftest er opretholdt hos Statens Arkiver.

Find sagen! - Om journalsystemer

Samlingerne – også i elektronisk form

Det er langt fra kun traditionelle papirarkivalier, der kan forskes i. På Dansk Data Arkiv indsamles fx forskningsdatamateriale fra Sundhedsforskningen og spørgeskemaundersøgelser fra samfundsvidenskabelige undersøgelser.

DDA Samfund
DDA Sundhed

 

Igennem de sidste 30 år har myndighederne i stadig stigende grad afleveret deres arkivalier i elektronisk form. Dette materiale er stort set ubrugt af forskningen på nuværende tidspunkt, for det har hidtil krævet store IT-tekniske færdigheder, for at kunne bruges.

Dette vil imidlertid blive ændret i løbet af 2008, hvor programmer til tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier vil blive stillet til rådighed for brugerne på læsesalene.   

Introduktioner til samlinger, arkivskabere, og bestemte typer arkivalier

Søger du nye vinkler på dit eller beslægtede forskningsområder, kan du få ny viden og inspiration.
Statens Arkivers forskere har beskrevet bestemte temaer og fundet relevante og spændende arkivskabere.

Temaer til inspiration

 

Praktisk gennemgang af bestemte og hyppigt benyttede arkivalier finder du under

Mest brugte arkivalier

På læsesalen

På læsesalen kan du få hjælp og vejledning, finde opslagsværker og selv hente arkivalier i selvbetjeningsmagasinerne.

Læs mere om læsesalene:

Åbningstider
Det må du have med på læsesalen
Bestilling af arkivalier
Regler på læsesalen

Vejledning i specifikke emner for forskere og studerende

Skal du i gang med et forskningsprojekt, speciale - eller opgaveskrivning? Statens Arkivers arkivarer tilbyder vejledning i særlige emner eller arkivskabere. Der er tale om hjælp til den arkivfaglige del af arbejdet og ikke egentlig projektvejledning. Henvend dig til det enkelte arkiv og aftal nærmere.

Hvem forsker i hvad hos Statens Arkiver

Statens Arkiver er en forskningsinstitution med omtrent 30 forskere. Se hvad der forskes i, læs om forsknings- og udviklingsprojekter og se forskernes egne sider.

Forskning og udvikling 

Skal du forske i 1900-tallets arkivalier?

Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er først "umiddelbart tilgængelige" efter nærmere bestemte frister. Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristerne, der findes i Arkivloven.

Det må du se – om adgangsregler og ansøgning

Demokratiets Danske Damer

29. april 2015
For 100 år siden fik fruentimmere, fattige og forbrydere stemme- og valgret. Demokratiets historie er fyldt med fortællinger om dem, der banede vejen.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren