Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Kom godt i gang med kirkebøger

Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. Der er forskel på, hvilke oplysninger du finder i kirkebøgerne alt efter, hvor gamle de er. Før 1875 er kirkebøgerne skrevet med gotisk håndskrift.

Det finder du i kirkebøgerne

Uanset tidspunkt vil du normalt finde oplysninger om de personer, der har en betydning eller funktion ved en kirkelig handling. Fx vil en indførsel om dåb oplyse navn, bopæl m.m. for dåbsbarnets forældre. Gudmoder og faddere vil normalt også være nævnt.

Det skal du vide for at bruge kirkebøger

For at finde noget i en kirkebog, skal du kende:

  • Sted (sogn) og årstal for, hvor en kirkelig handling er foregået.
  • Navn på én eller flere af de involverede personer.

Sådan er kirkebøgerne indrettet

De ældre kirkebøger kan være meget forskellige. Nogle præster skriver begravelse, dåb m.m. kronologisk ind, det vil sige i den rækkefølge de skete. Andre har valgt at oprette afsnit til hver enkelt type af handling. Efter 1814 er kirkebøgerne skrevet i særlige skemaer, og følger livets gang: dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Dog hele tiden sådan, at indførsler vedrørende drenge og mænd kommer før de tilsvarende om piger og kvinder.

Periode

1645 - 1960 (1969 vdr. dødsfald)
Vær opmærksom på, at kirkebøger kan være gået tabt i ældre tid. Ikke alle sogne har bøger, der går tilbage til 1645.

Det er ikke alt, der er digitaliseret

På Arkivalieronline finder du kun de digitaliserede arkivalier. Dokumenter, der ikke er digitaliserede - fx nyere arkivalier - skal stadig ses på arkivernes læsesale. Via arkivdatabasen Daisy kan du bestille de arkivalier, du er interesseret i.

 

 

AO-forside

Foto fra www.danskebilleder.dk

Find kirkebøger

Gode links og tips

Kender du navn på en landsby, men ikke sognet? På den private hjemmeside Krabsens stednavnebase kan du måske finde hjælp.

sogn.dk kan du finde ud af, hvilket kirkesogn en adresse hører til i dag. Sognegrænser har ændret sig, så det kan godt have været et andet sogn i ældre tid.

Både københavnske sognegrænser og gadenavne kan ændre sig gennem tiden: Find hjælpemidler til københavnske kirkebøger

Læsehjælp til gotisk skrift: Ord i forskellige kilder

I mange ældre kilder kan du komme ud for, at forskellige ord og begreber er skrevet på latin i stedet for dansk.
Latinsk ordliste

Kirkebøger som er lagt på Arkivalieronline inden for de seneste 30 dage

Skjul besked

Vi har brug for din hjælp!

Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at gøre det bedre.