Arkivalieronline

Find lægdsruller her
Find kirkebøger

Kirkebøger indeholder oplysninger om kirkelige handlinger i et sogn:
dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Find folketællinger

Folketællinger viser alle de personer, der opholdt sig i en husstand i et bestemt år.

Find skifter

Skifteprotokoller indeholder opgørelser over afdøde personers værdier og ejendele og om, hvem der skal arve.

Find københavnske skifter

Skifteprotokoller indeholder opgørelser over afdøde personers værdier og ejendele og om, hvem der skal arve.

Find borgerlige vielser

I ægteskabsbøgerne kan du finde borgerlige vielser fra København, Frederiksberg og Gentofte.

Find brandforsikringer

Brandforsikringsprotokoller indeholder bygningsbeskrivelser og byggeår for en ejendom.

Familieretlige sager i Københavns Overpræsidium

Find sager vedrørende adoption, skilsmisser, faderskabs- og børnebidragssager i Københavns Overpræsidiums journaler.

Find ejendomsoplysninger

I tingbogsbladene finder du oplysninger om servitutter og ejerskifter for en ejendom.

Nyheder

19. december 2013

Nu er 5,4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet

Statens Arkiver har nu publiceret 5,4 millioner nye billedfiler i 2013 med indscannede arkivalier på nettet. De nye billeder skal findes via arkivdatabasen Daisy.
11. december 2013

Mere end 4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet

Mere end 4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet
Fra den 11. december og frem mod jul publicerer Statens Arkiver ca. 4,1 millioner nye billedfiler med indscannede arkivalier på nettet. De nye billeder skal findes via arkivdatabasen Daisy.
11. december 2013

Forbedret version af Arkivalieronlines nye billedviser

Forbedret version af Arkivalieronlines nye billedviser
Nu kan du se billeder af en række udvalgte folketællinger på Arkivalieronline med en ny og forbedret udgave af beta-billedviseren.
Se alle nyheder