Aflevering fra offentlige myndigheder


Alle statslige
myndigheder i Danmark skal aflevere deres arkiver til Statens Arkiver.

Læs her om statslige myndigheders aflevering til Statens Arkiver


Kommunale myndigheder skal ikke, men kan aflevere deres arkiver til Statens Arkiver.

Læs her om kommunale myndigheders aflevering til Statens ArkiverAflevering til arkiverne

Kommer du fra en

  • Kommunal myndighed?
  • Statslig myndighed?
  • Forskningsinstitution?
  • Privat organisation, forening eller virksomhed?
  • Eller er du en privatperson?

Og skal eller vil du aflevere arkivalier til Statens Arkiver? - Så gælder der forskellige regler.

Læs her om, hvad du skal gøre.

Aflevering fra private

Det er Statens Arkivers opgave at indsamle og bevare privatarkiver fra personer, virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer.

Læs Statens Arkivers strategi for privatarkivområdet

 

Aflevering af privatarkiver er frivillig. Aflevering af private arkiver til Statens Arkiver sker efter aftale. Aftalen vil bl.a. indeholde bestemmelser om, hvad der skal afleveres, hvilke adgangsbetingelser, der skal gælde osv. 

Læs mere her

 

Hvis du ønsker at aflevere et privatarkiv til Statens Arkiv, skal du henvende dig til Erhvervsarkivet på tlf. 8612 8533 eller pr. e-mail: mailbox@ea.sa.dk

 

Læs om rensning og pakning af arkivalier:

Vejledning til rensning og pakning af arkivalier

 

Er privatarkivet helt eller delvist i digital form?

Læs mere her

 

Er du fra en forskningsinstitution, og ønsker du at aflevere materiale til Statens Arkiver?

Læs mere her

 

Øvrige arkiver uden for Statens Arkiver, der også modtager privatarkiver:

Arkiverne samarbejder om indsamling og bevaring af privatarkiver i Privatarkivudvalget. Læs mere om Privatarkivudvalget og samarbejdet mellem de danske arkiver på privatarkivområdet her.

 

 

DANPA

Database over privatarkiver i bl.a. lokalarkiver,
Statens Arkiver, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Det Kongelige Bibliotek, m.fl.