Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Aflevering fra offentlige myndigheder


Alle statslige
myndigheder i Danmark skal aflevere deres arkiver til Statens Arkiver.

Læs her om statslige myndigheders aflevering til Statens Arkiver


Kommunale myndigheder skal ikke, men kan aflevere deres arkiver til Statens Arkiver.

Læs her om kommunale myndigheders aflevering til Statens ArkiverAflevering til arkiverne

Kommer du fra en

 • Kommunal myndighed?
 • Statslig myndighed?
 • Forskningsinstitution?
 • Privat organisation, forening eller virksomhed?
 • Eller er du en privatperson?

Og skal eller vil du aflevere arkivalier til Statens Arkiver? - Så gælder der forskellige regler.

Læs her om, hvad du skal gøre.

Aflevering fra private

Det er Statens Arkivers opgave at indsamle og bevare privatarkiver fra personer, virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer.

Læs Statens Arkivers strategi for privatarkivområdet

 

Henvendelse til Rigsarkivet vedr. aflevering af eller spørgsmål til håndtering af privatarkiver

Hvis du har historisk materiale, som du mener, er værdifuldt at bevare, eller har du andre spørgsmål vedr. arkivering, kan du skrive til Rigsarkivet på følgende e-post adresse mailbox@ra.sa.dk.

Der kan gå op til to uger fra vi modtager din henvendelse, til vi kan besvare den eller følger op på den med uddybende spørgsmål.

Vi tilstræber at behandle din henvendelse grundigt, før vi kontakter dig. For at kunne gøre det, bør du skrive kort om så meget af det følgende som muligt:

 • Hvad er baggrunden for din henvendelse? Skriv for eksempel om du har historisk materiale, som du ønsker at aflevere til en arkivinstitution, om du ønsker råd og vejledning til håndtering af dit arkivsystem eller til bevaring af digitale arkivalier.
 • Hvem vedrører materialet? Er det materiale, som du selv har samlet sammen. Henvender du dig på vegne af en virksomhed, en organisation, forening, skole eller andet?
 • Hvor er materialet skabt? Lå virksomheden fx i Ålborg eller i Vordingborg. Har du en samling af dokumenter skabt af en slægtning, som boede det meste af sit liv i Vejle? Er det mødebilag fra en bestyrelsespost i en landsdækkende forenings lokalafdeling?
 • Hvilken tidsperiode omfatter materialet omtrentligt? Dækker det fx en periode fra ca. 1800 til 1920 eller 2000-2008?
 • Giv en kort beskrivelse af materialet. Er det korrespondance mellem familiemedlemmer, med offentlige myndigheder? Er det dagbøger, husholdningsregnskaber, familiefotos, skattekvitteringer og selvangivelser, er det ordrebøger fra en lille forretning eller en stor virksomhed, er det en række journalsager, forhandlingsprotokoller eller korrespondance og nyhedsbreve udsendt til medlemmer?
 • Hvor meget fylder materialet omtrentligt? Er materialet fx sat ind i 8 ringbind, pakket i fire store flyttekasser? Fylder det tre reoler i kælderrummet eller et helt lagerrum?
 • Består materialet udelukkende af dokumenter på papir? Er der film, fotos eller lydoptagelser? Er der dele af materialet, som består af tekstfiler eller databaser. Findes materialet på en gammel harddisk, cd-r eller på disketter?  ´

 

Læs mere om afleveringsaftale, adgangsbestemmelser m.m.

 

Læs om rensning og pakning af arkivalier:

Vejledning til rensning og pakning af arkivalier

 

Er privatarkivet helt eller delvist i digital form?

Læs mere her

 

Er du fra en forskningsinstitution, og ønsker du at aflevere materiale til Statens Arkiver?

Læs mere her

 

Øvrige arkiver uden for Statens Arkiver, der også modtager privatarkiver:

Arkiverne samarbejder om indsamling og bevaring af privatarkiver i Privatarkivudvalget. Læs mere om Privatarkivudvalget og samarbejdet mellem de danske arkiver på privatarkivområdet her.

 

 

DANPA

Database over privatarkiver i bl.a. lokalarkiver,
Statens Arkiver, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Det Kongelige Bibliotek, m.fl.