19. december 2013
Nyhedsoversigt

Nu er 5,4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet

Statens Arkiver har nu publiceret 5,4 millioner nye billedfiler i 2013 med indscannede arkivalier på nettet. De nye billeder skal findes via arkivdatabasen Daisy.

De senest publicerede arkivalier i 2013 omfatter cirka 3 millioner billedfiler med tinglysningsarkivalier (realregistre og skøde- og panteprotokoller), skiftearkivalier, den Sjællandske del af Christian 5.'s matrikel (Markbøger), Sønderjyske personregistre, samt Tønder Købstads Arkiv.

De nye digitaliserede arkivalier kan ikke ses i Arkivalieronline, men skal fremsøges i Daisy.

Statens Arkiver planlægger at publicere endnu flere indscannede arkivalier på nettet i 2014.

Konference: Nutidens forvaltning - fremtidens arkiver

5. november 2014
Årlig konference der sætter fokus på aktuelle tendenser og problemstillinger i forvaltningens informationshåndtering.
Se alle arrangementer